GIESEN.006

 

* GENNEP - MOOK en MIDDELAAR *

 

I    Albertus Giesen

     X

     Wilhelmina d'Öderlein

    

    

II   Jan Willem Giesen

     X Johanna Hendrika Thijssens

    

    

III  Albertus Henricus Aloisius Giesen

     X Bergen 8-1-1876

     Hendrika Wernas

 

 

-      Cornelia Ghijsen (niet overl. te Middelaar)

        tr. Middelaar 28-9-1748 (ondertr. 25-8-1748; get. Joannes Ghijsen en Joanna Wilberts) met

        Michael Wolters alias Willems (niet overl. te Middelaar)

        Uit dit huwelijk:

        a)    Wolterus Willems, ged. Middelaar ?9-10-1748 (CONTROLEREN; get. Jacobus Willems en Anna Hendrix / Gerarda Willems).

 

MIDDELAAR-II

Joannes Gijsen (niet overl. te Middelaar)

tr. ... (niet te Middelaar) met

Theodora Hendrix (niet overl. te Middelaar)

Uit dit huwelijk:

-      Henrica Gijsen, ged. ..., overl. Middelaar 4-12-1768 als dr. van Joannes Gijsen en NN).

-      Gijsbertus Gijsen, ged. ..., overl. Middelaar 19-4-1783 als zn. van Joannes Gijsen en NN).

-      Petrus Gijsen, ged. ..., overl. Middelaar 8-9-1783 als zn. van Joannes Gijsen en NN).

1.     Maria Gijsen, ged. Middelaar 1-7-1768 (get. Damasus Vos en Catharina Gerits).

2.     NN Gijsen, ged. (get. NN en NN) en overl. Middelaar 26-2-1770.

3.     Elizabeth Gijsen, ged. Middelaar 10-4-1776 (get. Goswinus Hollemans en Arnolda Geurts).

       

 

MOOK

Hier geen huwelijken of overlijdens gevonden.

 

GENNEP-I

Albert Giesen, wonend te Gennep, verm. overl. Ottersum 14-12-1812 (COK; in ieder geval voor 1827); zn. van ... en ...

tr. ... met

Wilhelmina Döderlein[1] (Deudeling, d'Oderlein, Diedeling), geb. ..., overl. Gennep 15-1-1844 (COK); dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

-      NN Giesen, zoon, overl. Gennep 1-3-1794.

-      Francisca Elisabeth Gies (Giesen), ged. Gennep 16-5-1795 (get. Joannes Giesen, Catharina Nielen, Maria Hermse), woont 1827 te MOOK).

-      Joanna Giesen, ged. Gennep 28-2-1797 (get. Leonardus Linders en Theodora Hendriks), overl. ald. 4-9-1827.

        Joanna liet na het 1/5 deel van het vaderlijk versterf t.w. in drie aaneenliggende huisjes met tuin te Gennep geschat op ¦ 600,‑ plus haar aandeel in roerende goederen en andere activa geschat op ¦ 140,‑. Verklaring door haar moeder Wilhelmina d'Oderlein, weduwe van Albert Giesen, herbergierster, en kinderen: Jan Willem Giesen, voerman; Anna Wendelina Jacoba Giesen; Henrietta Titia Giesen, allen te Gennep; en Francisca Elisabeth Giesen, arbeidster te Mook. (MvS)

-      Jean Guillaume (Jan Willem) Giesen, geb. Gennep 9-11-1799. Schippersknecht wonend te Gennep (Militie 9438). Volgt Gennep-II.

-      Anna Wendelina Jacoba Giesen zie OTTERSUM?

-      Henrietta Titia Theresia (Henrietta) Giesen, overl. Gennep 23-12-1881.

        tr. ... met Peter Wellesen, geb. ..., overl. voor 1881; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:[2]

        a)    Anna Wilhelmina Wellessen. Tr. met Peter Koks, voerman te Gennep.

        b)    Albertina Gertruda Wellessen. Tr. Gennep 7-2-1866 (CHK) met Elbert (Adelbertus) Ehren, koopman te Gennep.

        c)     Johana Wellessen. Tr. Gennep 17-2-1866 (CHK) met Jan Derks, landarbeider te Gennep.

        d)    Hendrik Wellessen, zonder beroep te Maastricht.

        e)     Willem Wellessen, smid wonend te Wim onder Weeze.

        f)     Maria Wellessen, kloosterzuster te Sint-Michielsgestel.

 

1 februari 1827

Openbare verpachting van goederen te Gennep, Middelaar en Ottersum door de kerkfabriek te Gennep aan o.a. de weduwe van Albert Giesen te Gennep.[3]

26 december 1882

Doorhaling door de erven De Beerenbroek, van een vernieuwde inschrijving in het hypotheekregister te Roermond d.d. 18-12-1879, tegen Henriette Giesen, zonder beroep, echtgenote van Peter Wellesen, voerman, beiden wonend te Gennep.[4]

 

 

GENNEP-II    (zn. van Gennep-I)

Jan Willem Giesen, geb. Gennep 9-11-1799, koopman, overl. ...; zn. van Albert Giesen en Wilhelmina Deudeling.

tr. ... met

Johanna Hendrika Thijssens (Theijsen), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

-      Albertus Henricus Aloisius Giesen, geb. Gennep 13-4-1835 (Militie 9524). Volgt Gennep-III.

-      Albertus Francis Giesen (op 17-1-1840 oud 4 jaar).

-      Joannes Franciscus Antonius Giesen, geb. ..., overl. Gennep 7-7-1837.[5]

-      Johannes Franciscus Giezen, geb. ... januari 1840, overl. Gennep 17-1-1840, oud 9 dagen.

 

        22 januari 1823

        Verpachting door NN van Alphen te Gennep namens de instelling van weldadigheid aldaar voor ¦ 353,‑ aan Willem Giesen te Gennep.[6]

        28 april 1841

        Obligatie groot ¦ 1.417,50 ten laste van Charles Mathieu Antoine echtgenoot van Eulalie Antoine te Kessel, ten behoeve van Jan Willem Giesen, echtgenoot van Johanna Hendrica Thijssen te Gennep.[7]

        28 april 1841

        Obligatie groot ¦ 1417, 50 t.l.v. 1. Petronella Johanna Alders weduwe van Hendrik Arnold Thijssens te Heijen; 2. Johanna Hendrica Thijssens getrouwd met Jan Willem Giesen te Gennep; 3. Hendrik Vincent Thijssens te Heijen; 4. Gerard Leonard Thijssens te Boxmeer; 5. Pieter Jan Thijssens te Goch; 6. Elisabeth Thijssens te Heijen; en 7. Herman Thijssens aldaar, t.b.v. het echtpaar Charles Matthieu Antoine en Eulalie Antoine te Kessel wonende.[8]

        23 juni 1842

        Obligatie groot ¦ 1000 t.l.v. 1. Petronella Johanna Alders weduwe van Hendrik Arnold Thijssens te Heijen; 2. Jo­hanna Hendrica Thijssens getrouwd met Jan Willem Giesen te Gennep; 3. Hendrik Vincent Thijssens te Heijen; 4. Ge­rard Leonard Thijssens te Boxmeer; 5. Elisabeth Thijssens te Heijen; 6. Herman Thijssens te Heijen; 7. Pieter Jan Thijssens te Overasselt; 8. Josef Thijssens te Grave; 9. Francisca Thijssens en man Hendrik Hombergen te Cuijk en 10. Antonia Maria Anna Thijssens getrouwd met Willem de Wijze te Boxmeer; t.b.v. Pieter Michiel Wouters te Ble­rick.[9]

 

 

GENNEP-III.

Albertus Hendrikus Aloisius Giesen, geb. Gennep 13-4-1835, overl. ...; zn. van Jan Willem Giesen en Johanna Hendrika Thijssen.

tr. Bergen 8-1-1876 (CHK) met

Hendrica Wernas, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 


VERDER VERMOEDELIJK BEHOREND TOT DEZE TAK:

 

Anna Maria Giesen, overl. Gennep 27-9-1810 (COK)

Catharina Giessen, overl. Gennep 7-11-1719 (Herv. Gemeente)

 

Anna Catharina Giesen, geb. ..., overl. Ottersum 22-5-1823.

tr. ... met

Hubertus Hendriks, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

a)     Frederikus Hendriks, in 1823 minderjarig.

b)    Henderikus Hendriks, in 1823 minderjarig.

c)     Allegonda Hendriks, in 1823 minderjarig.

d)    Matthijs Hendriks, in 1823 minderjarig.

Anna Catharina liet na de helft in een huis met tuin onder Ottersum, geschat op ¦ 160,‑. (MvS)

 

Elisabeth Giesen, overl. Ottersum 27-4-1833.[10]

tr. ... met

Leonard Leenders, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

a)     Leonard Leenders, leeft 1833.

b)    Jacob Leenders, leeft 1833.

c)     Jan Leenders, leeft 1833.

d)    Theodoor Leenders, leeft 1833.

e)     Anna Maria Leenders, leeft 1833.

f)     Hendrik Leenders, overl. voor 1833. Tr. met Elisabeth Theunissen.

        Uit dit huwelijk:

        aa)   Jan Leenders, leeft 1833.

        bb)  Gisbert Leenders, leeft 1833.

        cc)   Agnes Leenders, leeft 1833.

        dd)  Elisabeth Leenders, leeft 1833.

 

 

Anna Windelina Giesen, overl. Ottersum 19-12-1858 (MvS NIET GEVONDEN)

tr. ... met

Johannes Derk, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

 

 

Elisabeth Giesen, overl. Mook 8-11-1861 (COK-MvS)

tr. Gennep 3-6-1820 (CHK) met

Jan Arts, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...[1]               Volgens eigen handtekening.

[2]               Volgens MvS 1881. Zij erfden de goederen van Henrietta t.w.v. ¦ 3.342,‑, elk voor 1/6 deel.

[3]               Notaris J.L.G. Lebrun te Kessel 1827/1402.

[4]               G.A.R.: Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1882/328.

[5]               Volgens MvS liet hij geen goederen na.

[6]               Notaris J.J. Pingen te Venray, inv.nr. 1823/750.

[7]               G.A.V.: Notaris J.R. Clercx 1841/90.

[8]               G.A.V.: Notaris J.R. Clercx 1841/90.

[9]G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1842/121.

[10]             MvS: zij liet na o.a. een huis te Ottersum sectie A 304.