GIESEN.004

 

* GRUBBENVORST *

Gezien Maasbree: huwelijken DTB 1818-1878.

 

Gerardus Giesen

X Grubbenvorst 1808

Joanna Bos

├───────────────────────────────────────────────┐

Mathijs Giesen                    Petrus Joannes Giesen

X Broekhuizen 1849                X Grubbenvorst 1845

Joanna Wilhelmina Fleuren         Anna Gertruda Hanssen

                                

                                 

Petrus Joh. Hub. Giesen           Gerardus Hubertus Giesen

X Maasbree 1888                   X Grubbenvorst 1879

Petronella Haenraets              Jacoba Hafmans

XX Maasbree 1895                  XX Meerlo 1889

Wilhelmina Hermans                Joanna Maria Geurts

 

 

GR'VORST-I

GERARDUS GIESEN (GIJSEN), geb. ..., overl. tussen 1841 en 1848; zn. van ... en ...

tr. Grubbenvorst 22-2-1808 (CHK) met

Johanna Elisabeth Bos(s), geb. ..., overl. tussen 1841 en 1848; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Hendrikus Wilhelmus Giesen[1], geb. ..., overl. ...

2.     (Jo)Anna Gertrudis Giesen, geb. Grubbenvorst ..., overl. Broekhuizen 13-3-1841, 23 jaar oud[2].

3.     Mathaeus Gijsen, geb. Grubbenvorst 21-4-1812, overl. Maasbree-Blerick 30-1-1896;

        Tr. Broekhuizen 10-1-1849 met Joanna Wilhelmina Fleuren. Volgt Gr'vorst-IIa.

4.     Peter Johannes Giesen[3], geb. ..., overl. ... Tr. Grubbenvorst 7-8-1845 met Anna Gertrudis Hanssen. Volgt Gr'vorst-IIb.

 

25 juli 1839

Verkoop van enige vaste goederen gelegen te Grubbenvorst door Gerard Ghijsen van Broekhuizen aan de heer Lodewijk Wolters te Venlo voor fr. 1800.[4]

 

 

 

GR'VORST-II

MATHEUS GIJSEN, geb. Grubbenvorst 21-4-1812, landbouwer, overl. Maasbree-Blerick 30-1-1896; zn. van Gerardus Gijsen en Jeanne Bos.

tr. Broekhuizen 10-1-1849[5] met

Johanna Wilhelmina Fleuren, geb. Grubbenvorst 29-8-1815, overl. Blerick 1-8-1893 (MvS); dr. van Peter Johannes Fleuren, bakker, en van Anna Daniels, beiden (1849) wonend te Grubbenvorst.

Het gezin verhuisde op 8 mei 1853 vanuit Broekhuizen naar Blerick nr. 1bis.

Uit dit huwelijk:

1.     Gerardus Hubertus Gijsen, geb. Broekhuizen 17-6-1849[6], emigreerde in 1876 als priester vanuit Maasbree naar Buffalo (Noord-Amerika) om de bediening uit te voeren, in 1893 en 1895/96 pastoor te resp. Flying Buffalo en Sheldon (Amerika).

2.     Anna Elisabeth Giesen, geb. Broekhuizen 4-4-1851, overl. ...; tr. Maasbree 13-5-1875 (CHK; kerk: 10-5-1873 [met disp. wegens verwantschap], get. Ludovicus Vaessen en Gertrudis Wilhelmina Hubertina Pennings, beiden te Maasbree) met Carolus (Karel) van Gaal, geb. Someren 30-12-1841[7], molenaar te Maasbree, overl. ...; zn. van ... en ...; wedn. van Hendrina Daniels.

        Uit het huwelijk Van Gaal-Daniels o.a.:

        aa)   Christina Maria van Gaal, geb. en ged. Maasbree 19-11-1872.

        aa)   Willem Henricus van Gaal, ged. Maasbree 12-6-1873.

        Uit het huwelijk Van Gaal-Giesen:

        a)    Joanna Henrina van Gaal, ged. Maasbree 11-10-1875 (get. Mathias Giesen uit Blerick en Maria Catharina Peeters uit Maasbree).

        b)    Gerardus van Gaal, geb. Maasbree 8-9-1878. Tr. Grubbenvorst 14-6-1912 met Anna Maria Bertrams.[8]

3.     Peter Johannes Hubertus Giesen, geb. Blerick 7-10-1853, landbouwer te Maasbree (Militie 9599), tr. Blerick 9-5-1888 (kerk) met Petronella Haenraets; 2) Maasbree 15-11-1895 met Wilhelmina Hermans. Leeft 1896. Volgt GR'VORST III.

4.     Anna Gertrudis Hubertina (Gertrudis) Giesen, geb. Blerick 8-5-1855. Woont 1896 z.b. te Blerick.

5.     Jacobus Hubertus Giesen, geb. Blerick ... 1857, overl. ald. 12-5-1858.[9]

6.     Agnes Hubertina (Agnes) Giesen, geb. Blerick 12-6-1859. Tr. (mogelijk 8-6-1888) met Andries Peeters, geb. ... 12-7-1855, landbouwer te Blerick, overl. .... Zij woonden eerst in bij Agnes' ouders. Het gezin woonde van 4-7-1892 tot 16-2-1893 in Tegelen maar keerde hierna weer terug naar Blerick. Op 4 mei 1908 verhuisde het gezin naar Well.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Antonius Hubertus Peeters, geb. Blerick 7-3-1889.

        b)    Peter Hubertus Peeters, geb. Blerick 29-3-1890.

        c)     Joanna Wilhelmina Hubertina Peeters, geb. Tegelen 7-11-1892.

 

21 juni 1864

Deling van onroerende en roerende goederen tussen 1. Johanna Wilhelmina Fleuren en haar echtgenoot Mathijs Giezen te Blerick; 2. Baltus Vaessen te Maasbree in eigen naam en namens zijn minderjarige dochter Johanna Maria Vaessen ver­wekt in eerste huwelijk met wijlen Maria Gertrudis Fleuren; 3. Jacob Hendrik Hermkens gehuwd met Anna Maria Fleuren, bei­den te Maasbree; 4. Willem Hubert Fleuren te Grubbenvorst, voor ¦ 1.388,‑.[10]

16 mei 1895

Openbare verkoop te Maasbree, opbrengst ¦ 890,‑ door a) Matheus Giesen te Blerick, weduwnaar van Johanna Wilhelmina Fleuren, b) Anna Gertrudis Giesen te Blerick, c) Andreas Peeters echtgenoot van Agnes Hubertina Giesen, d) Peter Johannes Giesen te Maasbree, weduwnaar van Petronella Hanraets, vader en voogd over Wijnand en Gertrudis Giesen, e) Karel van Gaal te Maasbree echtgenoot van Anna Elisabeth Giesen, in eigen naam en als gemachtigden van Gerard Giesen, R.K. priester te Sheldon in Noord-Amerika, hun zoon resp. broer/schoonbroer.[11]

 

Matthijs liet huizen, stalling, bouw‑, hooi‑ en weiland, boomgaard, hakhout en dennenbos na, samen groot 9 hectare 66 are 60 centiare ter waarde van ¦ 6.260,‑ plus inboedel en vee t.w.v. ¦ 850,‑. Op deze nalatenschap werden in mindering gebracht begrafeniskosten van ¦ 65,‑, de helft van een hypotheek groot ¦ 2.500,‑ t.b.v. Paulus Teeuwen te Tegelen (not. Vogels Reuver 27-7-1892), van een obligatie groot ¦ 200,‑ t.b.v. P.H. Mooren (not. Vogels 27-7-1892) en een obligatie van ¦ 150,‑ t.b.v. notaris Vogels te Reuver d.d. 13-4-1893, zodat zuiver saldo 7.110-2.740=4.370. (MvS)

IS DIT DAN VAN FLEUREN? CONTROLEREN!:

Hij liet onroerende goederen t.w.v. ¦ 3500,‑ en roerende goederen t.w.v. ¦ 400,‑ na. Zijn erfgenamen waren Gerardus Giesen, pastoor te Sheldon, Elisabeth Giesen en haar man Karel van Gaal te Maasbree, Peter Johannes Giesen te Maas­bree, Gertrudis Giesen te Blerick en Agnes Giesen gehuwd met Andries Peeters te Blerick.

 

 

 

GR'VORST-IIb

PETRUS JOANNES (Jan) GIESEN (Ghijsen, Gijsen), geb. ..., overl. Grubbenvorst 20-2-1887.

tr. Grubbenvorst 7-8-1845 (CHK) met

Anna Gertrudis Hanssen, geb. Grubbenvorst 14-10-1824, overl. ...; dr. van Joannes Hanssen en Wilhelmina Smits.

Uit dit huwelijk:[12]

1.     Johanna Elisabeth Giesen (Ghijsen). Tr. 1) Grubbenvorst 5-5-1880 (CHK) met Joannes Versleijen te Grubbenvorst, overl. ... vóór 8-4-1891; 2) ... vóór 9-11-1893 met Gerardus Heijnemans, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit het eerste huwelijk:

        a)    Hubertina Versleijen

        b)    Jan Versleijen

        c)     Gertrudis Versleijen

        d)    Martinus Versleijen

        e)     Hendrikus Versleijen

        f)     Johannes Versleijen

        g)    Josef Versleijen

2.     Wilhelmina Hubertina Giesen (woont 1887 te Grubbenvorst), 1891 te Buffalo (USA).

3.     Gerardus Hubertus Giesen, geb. Grubbenvorst 14-5-1864, overl. ... Landbouwer wonend te Grubbenvorst (Militie 9643). Volgt Gr'vorst-III.

4.     Agnes Giesen. Tr. ... met Jan Hendrik Cuijpers, smid te Grubbenvorst.

        18 februari 1880

        Testament van Jan Hendrik Cuypers te Grubbenvorst.[13]

        18 februari 1880

        Testament van Agnes Giesen echtgenote Cuypers te Grubbenvorst.[14]

5.     Anna Catharina Giesen, geb. ..., overl. Arcen en Velden 29-6-1907 (COK)

        tr. Grubbenvorst 23-5-1879 (CHK) met Cornelis van Leipsig, geb. ..., overl. ... vóór 9-11-1893; zn. van ... en ... Landbouwer te Velden.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Jan van Leipsig

        b)    Gertrudis van Leipsig

        c)     Paulus van Leipsig

        d)    Maria van Leipsig

        e)     Anna van Leipsig;

        5 februari 1895

        Openbare verkoop van hout en strooisel op verzoek van o.a. Anna Catharina Giesen, weduwe van Cornelis van Lipsig te Velden, opbrengst ¦ 145,20.[15]

        18 februari 1895

        Openbare verkoop van hout en strooisel te Grubbenvorst op verzoek van o.a. Anna Catharina Giesen, weduwe van Cornelis van Lipsig te Velden, opbrengst ¦ 52,‑.[16]

6.     Anna Gertrudis Giesen.

        tr. .. met Willem van Hal, opzichter te Jutphaas (prov. Utrecht).

 

29 november 1850

Verkoop van hooiland te Grubbenvorst door Pieter Joannes Gijsen aldaar aan Herman van Wijlick-Hafmans en Jan Jacob van Wijlick beiden te Kessel voor ¦ 300,‑.[17]

25 februari 1853

Radiatie door de familie van Erp te Baarlo ten voordele van Gijsen te Grubbenvorst.[18]

11 februari 1856

Openbare verkoop van vaste goederen gelegen te Grubbenvorst door Gerard Geurts weduwnaar van Maria Agnes Smits en Pieter Jan Giesen als gemachtigde van Petronella Smits weduwe van Hendrik Antoon Smits allen te Grubbenvorst aan Francis Hunnekens aldaar voor ¦ 1.300,‑.[19]

26 februari 1856

Verkoop van gekapt ter plaatse liggend dennenhout te Grubbenvorst door Jan Giesen, Petronella Smits weduwe van Hen­drik Antoon Smits en Gerard Geurts aldaar en te Lottum op stam staand en ter plaat­se liggend dennehout met strooisel door het Armbestuur aldaar voor ¦ 242,55.[20]

28 november 1859

Verkoop van vast goed gelegen onder Grubbenvorst door Pieter Jan Giesen aan A. Gerard Geurts voor ¦ 160,‑ en B. Gerard van den Berken voor ¦ 160,‑, alle drie te Grubbenvorst wonend.[21]

2 december 1859

Verkoop van vast goed gelegen onder Grubbenvorst door Pieter Jan Giesen aan A. Bartel Horstermans voor ¦ 40 en B. Leonard Besouw voor ¦ 60,‑, alle drie te Grubbenvorst wonende.[22]

21 juni 1860

Obligatie groot ¦ 1.000.‑ t.b.v. de gemeente Grubbenvorst t.l.v. Peter Jan Giesen aldaar.[23]

10 maart 1861

Verkoop van vast goed gelegen te Grubbenvorst door Joanna Gertrudis Hanssen en haar man Pieter Jan Giesen aan Pieter Steegh, allen te Grubbenvorst, voor ¦ 120,‑.[24]

31 januari 1869

Verkoop van een perceel bouwland gelegen in de gemeente Maasbree door Pieter Jan Giesen aan Johannes Saris, beiden te Grubbenvorst voor ¦ 150,‑; met hypotheekstelling door Saris t.b.v. Giesen.[25]

2 april 1869

Verkoop van onroerend goed gelegen te Grubbenvorst door Petronella Steegh aldaar aan Peter Jan Giesen aldaar voor ¦ 190,‑.[26]

22 oktober 1869

Obligatie groot ¦ 250,‑ door Johannes Saris t.b.v. Peter Jan Giesen, beiden te Grubbenvorst.[27]

7 september 1879

Radiatie door Peter Jan Giesen te Grubbenvorst.[28]

10 juli 1880

Krachtens testament d.d. 10-7-1880 t.o.v. notaris Roersch te Horst liet Petrus Joannes het vruchtgebruik na aan zijn vrouw. In MvS goederen t.w.v. ¦ 10.600,‑, waarvan de kinderen de helft erfden. Passive t.w.v. ¦ 2.778,‑. (MvS)

23 februari 1891

Openbare verkoop van hout en strooisel te Grubbenvorst op verzoek van 1. Gertrudis Hansen, weduwe van Jan Giesen; 2. Johannes Verheijen; 3. Hendrik Cuijpers; 4. Wilhelmina; en 5. Gerard Giesen, allen te Grubbenvorst; 6. Cornelis van Leipzig te Velden, opbrengst ¦ 45,35.[29]

4 maart 1891

Volmacht door Gerard Hubert Giesen en Wilhelmina Hubertina Giesen, beiden te Grubbenvorst, aan 1. Jan Cuijpers te Grubbenvorst; 2. Mathieu Wilms, notarisklerk te Helden.[30]

8 april 1891

Obligatie met hypotheek groot ¦ 6.000,‑ door 1. Gertrudis Hansen, weduwe van Peter Jan Giesen te Grubbenvorst; 2. Cornelis van Lipzig te Velden, gehuwd met Anna Catharina Giesen; 3. Hendrik Cuijpers te Grubbenvorst, gehuwd met Agnes Giesen, voor zichzelf en als lasthebber van Gerard Hubert en Wilhelmina Hubertina Giesen, in America, woonplaats onbekend; 4. Jan Willem van Hall te Maarssen, gehuwd met Gertrudis Giesen; 5. Johanna Giesen, weduwe van Peter Jan Versleijen te Grubbenvorst, voor zichzelf en als moeder en voogdes over a) Hubertina; b) Johanna; c) Martinus; d) Anna Gertrudis; e) Martinus Wilhelmus; f) Hendrikus Cornelis; g) Anna Maria en h) Josef Versleijen, aan de R.K. kerk van Sevenum, geaccepteerd door Mathieu Wilms te Helden.[31]

22 april 1891

Doorhaling hypotheek door Herman Anthonius Hubertus van den Bogaard te Helden, als lasthebber van 1) mevrouw Johanna Hubertina Leurs, echtgenote van en bijgestaan door Christiaan Gudden te Venloo; 2) Catharina Hubertina Leurs; 3) Elisabeth Catharina Hubertina Leurs, beiden te Venlo; van een inschrijving ten laste van Pieter Johannes Giesen of Ghijsen en zijn vrouw Johanna Gertrudis Hanssen te Soest onder Grubbenvorst.[32]

9 november 1893

Openbare verkoop van vast goed te Grubbenvorst op verzoek van

1.     Johanna Giesen, weduwe van Peter Jan Versleijen aldaar, thans hertrouwd met Gerard Heijnemans, als moeder en voogdes over a. Hubertina, b. Jan, c. Gertrudis, d. Martinus, e. Hendrikus, f. Johannes en g. Josef Versleijen;

2.     Josef Versleijen te Horst, als toeziend voogd;

3.     Anna Catharina Giesen, weduwe van Cornelis van Leipsig te Velden, voor haarzelf en als moeder en voogdes over a. Jan, b. Gertrudis, c. Paulus, d. Maria en e. Anna van Leipsig;

4.     Paulus Theelen te Velden als toeziend voogd over laatstgenoemde minderjarigen;

5.     Jan Hendrik Kuijpers te Grubbenvorst gehuwd met Agnes Giesen, voor haarzelf en als lasthebber van a. Gerard Hubert Giesen en b. Wilhelmina Hubertina Giesen, beiden wonend te Buffalo;

6.     Jan Willem van Hall te Maarssen, echtgenoot van Anna Gertrudis Giesen;

7.     Gerard Heinemans te Grubbenvorst gehuwd met Johanna Giesen voornoemd;

verbleven aan Willem Smeets te Blerick, als lasthebber van Josephina Joiris en Anna Joiris, beiden te Blerick, voor ¦ 260,‑; Willem Smeets voornoemd voor zichzelf voor ¦ 60,‑; Christiaan Bartels te Blerick, als lasthebber van Maria Hollen, weduwe van Antoon Christiaan Frans Receveur te Venlo, voor ¦ 1.160; Peter Jan Sanders te Sevenum voor ¦ 115,‑.[33]

 

 

 

GR'VORST-III (ZIE OOK GIESEN.ALG !!!)

GERARDUS HUBERTUS GIESEN, geb. Grubbenvorst 14-5-1864, wonend te Broekhuizen-Oijen, overl. ...; zn. van Petrus Johannes Giesen en Anna Gertrudis Hanssen.

tr.    1) Grubbenvorst 5-5-1879 (CHK) met

        Jacoba Hafmans, geb. .., overl. Broekhuizen-Oijen 1-12-1888; dr. van ... en ...

tr.    2) Meerlo 10-6-1889 (CHK) met

        Johanna Maria Geurts, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit het eerste huwelijk:

1.     Hendrik Giesen, geb. ..., overl. Broekhuizen-Oijen 30-5-1889.

        Volgens Memorie van Successie liet hij 1/8 deel na in huis met toebehoren samen groot 59.40 are totaal t.w.v. ¦ 1000,‑/8 = ¦ 125,‑, alsmede 1/8 deel in roerende goederen t.w.v. ¦ 17,50. Hierop in mindering 1/8 deel in een hypotheek groot ¦ 700,-/8 = ¦ 87,50 t.b.v. notaris Roersch te Venlo d.d. 3-9-188---. (MvS)

2.     Maria Giesen, geb. ..., overl. ...

3.     Peter Giesen, geb. ..., overl. ...

        verm.: Peter Hendricus Giesen, geb. Broekhuizen 28-4-1884, metselaar te Broekhuizen (Militie 9723), overl. ....

4.     Leonard Giesen, geb. ..., overl. Broekhuizen-Oijen 2-6-1889.[34]

 

 

1 december 1888

Jacoba Hafmans overleed zonder testament. Zij liet aan haar kinderen Hendrik, Maria, Peter en Leonard na de helft in een huis met tuin en bouwland onder Broekhuizen gelegen sectieA 45, 453 en 445, geschat op ¦ 1.000,‑ en de helft van de inboedel t.w.v. ¦ 120,‑. Als schuld liet zij o.a. na een hypotheek groot ¦ 700,‑ t.b.v. notaris J.A.H. Roemen te Venlo d.d. 3-9-1881. (MvS)

12 maart 1891

Openbare verkoop van roerend goed te Swolgen op verzoek van 1. Jan Geurts te Swolgen; 2. Josef Kunstlaers te Lottum gehuwd met Maria Geurts; 3. Gerard Giesen te Oijen gehuwd met Johanna Geurts; 4. Leonard Geurts te Swolgen; en 5. Jan Kellenaers te Meerlo, opbrengst ¦ 38,‑.[35]

 

 

GR'VORST III

PETER JOANNES HUBERTUS GIESEN, geb. Blerick 7-10-1853 (ged. 8-10-1853, get. Christianus Grubben voor Wilhelmus Fleuren en Anna Maria Fleuren voor Anna Gertrudis Hanssen), landbouwer, overl. ald. 27-3-1924. Wonend te Maasbree. [BIDPRENTJE]

tr. 1)       Blerick 9-5-1888 (kerk, get. Petrus Joannes Hanraets uit Maasbree en Anna Gertrudis Giesen uit Blerick) met

        Petronella Hanraets, ged. Maasbree 11-3-1856 (get. Hubertus Haenraets en Anna Elisabeth Wijnen), overl. Blerick 27-3-1895[36]; dr. van Joannes Haenraets en Maria Gertrudis Wijnen).

tr. 2)       Maasbree 15-11-1895 (CHK; kerk: nov. 1895, get. Gerardus van Goel en Maria Rosalia Jacobs uit Maasbree) met

        Wilhelmina Hermans, geb. Maasbree 8-10-1873, overl. ...; dr. van ... en ... Zij verhuisde op 27-1-1896 vanuit Tegelen naar Blerick.

Uit het eerste huwelijk:[37]

1.     Joannes Wijnandus Giesen, geb. Blerick 27-4-1889. Landbouwer te Maasbree (Militie 9743).

2.     Anna Gertrudis Giesen, geb. Maasbree 31-10-1890.[38]

Uit het tweede huwelijk geboren te Maasbree:[39]

3.     Rosalia Petronella (ook: Petronella Rosalia) Giesen, geb. 17-11-1896[40], overl. ald. 23-11-1897 (COK)

4.     Peter Mathijs Hubertus Giesen, geb. Blerick 23-1-1899. Landbouwer.

5.     Peter Johannes Wilhelmus Antonius Giesen, geb. 26-10-1901 (ontbreekt in later register).

6.     Anna Wilhelmina Gertrudis Giesen, geb. 15-9-1904.

 

 

7 februari 1912

Verkoop van bouwland en weiland te Blerick sectie B nrs. 1356, 1367 en 3056, groot 71 are 90 centiare, door 1) Peter Johannes Giesen, weduwnaar uit eerste huwelijk van Petronella Hanraets en uit tweede huwelijk van Wilhelmina Hermans, landbouwer te Blerick, handelend in eigen naam en als voogd van zijn nog minderjarige kinderen a) Peter Mathijs Hubertus, b) Rosalia Petronella en c) Anna Wilhelmina Gertruda Giesen, alle drie zonder beroep; 2) Johannes Wijnandus Giesen, z.b. wonend te Blerick; en 3) Anna Gertrudis Giesen, eveneens z.b. wonend te Blerick, aan de gebroeders Jozef Teeuwen en Paul Teeuwen, steenfabrikanten te Tegelen, voor ¦ 2.200,‑. Met voorwaarden.[41][1]               Genoemd in MvS van Joanna Gertruda.

[2]               BS akte nr. 3; aangifte door Arnoldus Nellen, strodekker, en Arnoldus Driessen, akkerman, als naburen van de overledene. Volgens MvS (Broekhuizen) liet zij geen goederen na.

[3]               Genoemd in MvS van Joanna Gertruda.

[4]               G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1839/146.

[5]               BS akte nr. 17?

[6]               BS akte nr. 6.

[7]               Volgens DTB-huwelijk Maasbree.

[8]               P. Mulders-Thijssen: 350 jaar familie Bertrams-Beterams. Maasbree, 1991.

[9]               MvS. Hij liet geen goederen na.

[10]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1864/108.

[11]             R.A.L.M.: Notarieel archief Vogels 1895/113. Met notariële brief met zegel uit Noord-Amerika plus van St.-Cecilia's Church aldaar. Met dank aan W. Hoezen.

[12]             Gegevens volgens MvS 1887.

[13]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/31.

[14]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1880/32.

[15]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1895/62.

[16]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1895/84.

[17]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1850/167.

[18]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1853/33.

[19]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1856/22.

[20]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1856/36.

[21]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1859/102.

[22]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1859/103.

[23]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1860/73.

[24]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx, inv.nr. 1861/39.

[25]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1869/20.

[26]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1869/65.

[27]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1869/184.

[28]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1879/230.

[29]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/86.

[30]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/102.

[31]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/181.

[32]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/207.

[33]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1893/413.

[34]             Hij liet volgens MvS geen goederen na.

[35]             R.A.L.M.: Repertorium notaris O.F.M. Haffmans te Helden, inv.nr. 1891/124.

[36]             MvS; zij liet na de helft van huis, schuur en landerijen te Maasbree t.w.v. ¦ 2.500,‑ en de helft van inboedel en vee t.w.v. ¦ 600,‑; totaal ¦ 3.100,‑/2 = ¦ 1.550,‑; hierop in mindering ¦ 248,‑ schulden zodat resteert ¦ 1.302,‑.

[37]             Bevolking Maasbree.

[38]             Genoemd in MvS 1895 als Gertrudis.

[39]             Bevolking Maasbree.

[40]             Volgens ander register Bevolking Blerick: 24-7-1900.

[41]             G.A.V.: Notaris M.A. Joosten. inv.nr. 1912/27. Met dank aan W. Hoezen.