GIESEN.003

 

* BLERICK *

 

nog opzoeken alle dopen Giesen na 1803, dopen aangetrouwd alles, overlijden alles, rest: getuigen huwelijken

 

 

Blerick-I

NN Gijsen uit Elsloo

tr.

NN (mogelijk Catharina Peeters, doopgetuige bij eerste kind)

Uit dit huwelijk:

1.     Gijsbertus Gijsen, geb. ..., begr. Blerick 12-3-1711. Tr. met Catharina Peemans. Volgt IIa.

2.     Petrus Gijsen, geb. ..., begr. Blerick 30-3-1734. Tr. Blerick 4-3-1696 met Aleijdis (Aldegondis) Peemans. Volgt IIb.

3.     Gerardus Gijsen, geb. ..., begr. Blerick 19-5-1721. Tr. Blerick 4-2-1704 met Ida (Ide) Verheyen. Volgt IIc.

 

 

 

Blerick-IIa

GIJSBERTUS GEIJSEN, geb. ..., begr. Blerick 12-3-1711 in de kerk.[1]

tr. ... met

Catharina Peemans, begr. Blerick 29-4-1735; verm. dr. van Paulus Peemans en Henrica van Hoeff.

Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

1.     Maria Geijsen, ged. 6-6-1697 (get. Paulus Peemans en Maria Lijnssen[2] voor Margareta Tilmans).

 

 

 

Blerick-IIb

PETRUS GIESEN (GEIJSEN, GHIJSEN, GIJSEN) uit Elseloo, geb. ..., schipper, begr. Blerick 30-3-1734.

tr. Blerick 4-3-1696 (met disp.; get. Joannes Clemens en Joannes Greubben) met

Aleijdis (Aldegondis) Peemans, ged. Blerick 27-8-1666, begr. ald. 24-1-1757; dr. van Paulus Peemans en Henrica van Hoeff)

Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

1.     Henderina Giesen (Gysen), ged. 22-8-1696 (get. Paulus Peemans en Catharina Peemans voor Margareta Peeters), overl. ... Tr. Blerick 4-7-1728 (get. Joannes Sijben en Nicolas Gijsen) met Michael Syben van Venlo.

2.     Gijsbertus Geijsen, ged. 15-10-1697 (get. Gijsbertus Geijsen en Maria Linssen). Tr. met Margaretha Verhaegh. Volgt IIIa.

3.     Gerardus Ghijsen, ged. 30-9-1699 (get. Gijsbertus Ghijsen voor Gerardus Ghijsen en Anna Peemans). Tr. met Maria Verheijen. Volgt IIIb.

4.     Paulus Ghijsen (Gijsen), ged. 1-10-1701 (get. Leonardus Peemans en Petronella Deurlinckx [gehuwd met Henricus Gijsen uit ELSLOO] voor Catharina Peemans), kape­laan te Blerick 1726-1735[3], overl. ald. 23-12-1741.

5.     Maria Gysen, ged. 24-10-1703 (get. Matthias Clemens[4] voor Gerardus Peemans en Catharina Peemans), overl. ... Tr. Blerick 26-11-1737 (get. Johannes Clemens en Mathia van Munster) met Jacobus Clemens, ged. ..., mogelijk begr. Blerick 5-8-1762; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        a)    Johannes Clemens, ged. 2-4-1739 (get. Petrus Waken en Aldegondis Peemans voor Johanna Gijsen).

        b)    Maria Sibilla Clemens, ged. 8-10-1740 (get. Gijsbertus Gijsen en Henrina Peemans).

        c)     Petrus Clemens, ged. 28-7-1743 (get. Laurentius Custers en Henrina Giesen).

        d)    Paulus Clemens, ged. 25-1-1746 (get. Petrus Wanten [koster] voor Gerardus Gijsen en Catharina Janssen).

6.     Margareta Gijsen, ged. 30-9-1705 (get. Joachimus Peters en Henderina Peemans).

7.     Nicolaus Gijsen, ged. 22-4-1707 (get. Matthias Clemen en Maria Linssen voor Susanne Peeters), overl. ... Tr. Blerick 3-2-1739 met Maria Coopmans. Volgt IIIc.

8.     Johanna Ghijsen (Gijssen), ged. 23-6-1709 (get. Matthias Clemens voor Zepherinus Peeters en Sibilla Coopmans), overl. ald. 9-9-1748. Tr. ... met Gijsbertus Hoefnagels uit Meijel, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        a)    Johanna Hoefnagels, ged. 2-6-1736 (get. Gisbertus Gijsen en Godefridus Heckspoors voor Johanna Cammen).

        b)    Petronella Hoefnagels, ged. 2-6-1736 (get. Godefridus Hoefnagels en Aldegondis Peemans), jong overl.

        c)     Petronella Hoefnagels, ged. 29-11-1739 (get. Johannes Hoefnagels voor Henricus Wanten en Maria Verheijen), overl. ... Tr.  ... met Jacobus Houba.

               Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

               aa)   Joanna Maria Houba, ged. 18-9-1764 (get. Gijsbertus Gijsen en Petronella Engels).

               bb)  Matthias Houba, ged. 15-12-1766 (get. Matthias Houba en Maria Hoefnagels voor Catharina Linssen).

               cc)   Joannes Houba, ged. 27-1-1769 (get. Gisbertus Hoefnagels en Anna Maria Houba).

               dd)  Maria Theresia Houba, ged. 10-3-1770 (get. Wilhelmus Houba en Catharina Linssen voor Maria Hoefnagels).

               ee)   Maria Catharina Houba, ged. 19-10-1772 (get. Joannes Houba en Margaretha Verhagh voor Maria Hoefnagels).

               ff)    Godefridus Matthias Houba, ged. 29-3-1776 (get. Leonardus Hoefnagels en Eleonora Engels).

               gg)   Gisbertus Houba, ged. 19-12-1780 (get. Segerus Linssen en Theresia Hoefnagels).

               hh)  Paulus Gijsbertus Houba, ged. 19-2-1782 (get. Paulus Caniels en Margaritha Hoefnagels).

        d)    Maria Hoefnagels, ged. 30-3-1742 (get. Jacobus Clemens en Maria Verheijen voor Petronella Hoefnagels).

        e)     Leonardus Hoefnagels, ged. 21-8-1744 (get. Petrus Wanten voor Gerardus Gijsen en Henrina Peemans).

        f)     Joannes Hoefnagels, ged. 29-4-1747 (get. Jacobus Clemens voor Cornelius Remmen en Maria Verheijen voor Angelina Hoefnagels).

        Gijsbertus Hoefnagels hertr. Blerick 10-6-1749 (get. Gerardus Gijsen en Anna Gijsen) met Catharina Linssen, waarvan:

        i)     Laurentius Hoefnagels, ged. 20-5-1750 (get. Andreas Linssen en Godefrida Ebus voor Hendrina Peemans).

        ii)    Joanna Hoefnagels, ged. 11-12-1751 (get. Godefridus Hoefnagels voor Christianus Tielen en Willemina van der Schoot).

        iii)   Petrus Urbanus Hoefnagels, ged. 25-5-1753 (get. Gerardus Linssen en Anna Hoefnagels voor Maria Gijsen).

        iv)   Gerardus Hoefnagels, ged. 18-10-1754 (get. Philippus Kessels en Margaretha Linssen).

        v)    Margaretha Hoefnagels, ged. 12-3-1756 (get. Jacobus Clemens en Margaretha Linssen). Tr. ... met Henricus van Wijlick uit Velden. Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

               aa)   Anna Maria van Wijlick, ged. 16-7-1782 (get. Jacobus Houba voor Jacobus van Wijlick en Catharina Linssen).

               bb)  Gisbertus Godefridus van Wijlick, ged. 10-5-1784 (get. Godefridus Hoefnagels en Petronella Hoefnagels voor Eleonora Steger?).

               cc)   Hermannus van Wilick, ged. 29-5-1786 (get. Christianus Telen voor Joannes van Wilick en Angelina Hoefnagels).

               dd)  Hermannus van Willick, ged. 11-5-1788 (get. Christianus Telen voor Conrardus van Willick en Theresia Hoefnagels).

               ee)   Joannes van Wilick, ged. 16-6-1792 (get. Joannes Hillen en Angelina Hoefnagels voor Petronella Janssen).

               ff)    Jacobus van Wilick, ged. 26-8-1794 (get. Christianus Telen voor Mathias van Wilick en Angelina Hoefnagels).

        vi)   Jacobus Hoefnagels, ged. 8-6-1757 (get. Jacobus Linssen en Petronella Linssen).

        vii   Andreas Godefridus Hoefnaegels, ged. 21-9-1758 (get. Ernestus van Dolhopff en Maria Gijsen).

        viii) Joanna Theresia (Theresia) Hoefnagels, ged. 29-12-1759 (get. Gijsbertus Gijsen en vrouwe Joanna ... Giessens). Tr. ... met Joannes Hillen. Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

               aa)   Elisabeth Hillen, ged. 24-5-1791 (get. Leonardus Hillen en Catharina Linssen).

               bb)  Gisbertis Hillen, ged. 5-12-1792 (get. Godefridus Lamers voor Godefridus Hoefnagels en Anna Plugers).

               cc)   Elisabetha Hillen, ged. 7-8-1794 (get. Leonardus Hoefnagels en Margaretha Hillen).

               dd)  Anna Maria Hillen, ged. 28-8-1796 (get. Leonardus Hillen en Margaretha Hoefnagels).

               ee)   Petrus Joannes Hillen, ged. 24-6-1799 (get. Andreas Huskens en Angelina Hoefnagels).

        ix)   Joanna Maria Hoefnagels, ged. 9-5-1761 (get. Bartholomeus van Laer en Aldegondis Welles).

        x)    Andreas Hoefnagels, ged. 24-8-1762 (get. Laurentius Lijnssen en Margaretha Verhaeg).

        xi)   Joanna Angelina (Angelina) Hoefnagels, ged. 13-2-1764 (get. Hermannus Wolters voor Philippus Kessels en Maria Gubbels). Tr. ... met Godefridus Lamers. Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

               aa)   Joannes Lamers, ged. 26-8-1788 (get. Laurentius Lamers en Catharina Linssen).

               bb)  Joanna Margaretha Lamers, ged. 19-4-1790 (get. Laurentius Lamers en Catharina Linssen).

               cc)   Maria Catharina Lamers, ged. 14-1-1802 (get. Christianus Telen voor Wilhelmus Lamers en Margaritha Hoefnagels).

        xii)  Joannes Hoefnagels, ged. 19-9-1765 (get. Christianus Teelen voor Jacobus van de Cruijs... en Petronella Linssen).

        xiii) Gerardus Hoefnagels, ged. 23-12-1767 (get. Andreas Linssen en Margaretha Linssen).

 

 

 

Blerick-IIc

GERARDUS GYSEN (GIJSSEN), begr. Blerick 19-5-1721; zn. van ... en ...

tr. Blerick 4-2-1704 (get. Petrus Gijsen en Hermanus Verheijen) met

Ida (Ide) Verheyen, ged. ..., begr. Blerick 21-7-1754; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

1.     Margareta Gijsen, ged. 25-2-1705 (get. Henricus Hermans en Catharina Peemans).

 

 

 

Blerick-IIIa     (zn. van IIb)

GIJSBERTUS GIJSEN, ged. Blerick 15-10-1697, overl. ald. 30-5-1768; zn. van Petrus Gijsen en Aleidis Peemans).

tr. Blerick 6-5-1728 (get. eerw. Paulus Gijsen en Gregorius Menten [geh. met Catharina Verhaegh]) met

Margaretha Verhaegh, ged. Blerick 13-8-1698; dr. van Godefridus Verhaegh, schepen van Baarlo, en van Maria Janssen; wed. van Petrus Grubben, geh. Blerick 6-5-1722, begr. ald. 30-9-1927

Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

1.     Gijsbertus Gijsen, ged. 2-7-1729 (get. Petrus Gijssen en Agnes Verhaeg).

2.     Petrus Gijsen, ged. 29-3-1732 (get. Petrus Gijsen en Catharina van den Weijndrick voor Catharina Pemans), overl. ... Tr. Blerick 21-1-1755 met Maria Coopmans. Volgt IVa.

3.     Margarita Gijsen, ged. 13-2-1734 (get. Gregorius Menten en Maria Verheijen voor Aldegondis Peemans), overl. ....

        tr. Blerick 30-5-1754 (get. Petrus Gijsen en Helena Coopmans) met Nicolaus Clercken (Klercken, Klerken), ged. Ble­rick 1-9-1724, overl. ...; zn. van Joannes Klercken en Ida Lamers).

        Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        a)    Joannes Clercken, ged. 22-3-1755 (get. Joannes Clercken en Maria Verhaegh).

        b)    Petrus Clercken, ged. 23-8-1757 (get. Gijsbertus Gijsen en Ida Lamers).

        c)     Nicolaus Clercken, ged. 25-2-1760 (get. Petrus Gijsen en Joanna Clercken).

        d)    Maria Clercken, ged. 14-10-1762 (get. Petrus Gommans en Maria Coopmans).

        e)     Jacobus Clercken, ged. 20-11-1765 (get. Godefridus Menten en Gertrudis Clercken).

        Nicolaus Clercken hertr. ... met Gertrudis Gommans uit Helden.[5] Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        i)     Margaritha Klerken, ged. 1-12-1769 (get. Joannes Klerken voor Martinus Gommans en Margaritha Verhagh).

GEEN DOPEN Blerick PERIODE 1734-1742 - GECONTROLEERD!

4.     Maria Gijsen, ged. 16-2-1742 (get. Cornelis Grubben voor Gerardus Gijsen en Christina Vervoort voor Leonora Verhaegh).

 

 

 

Blerick-IIIb     (zn. van IIb)

GERARDUS GIJSEN (GYSEN); ged. Blerick 30-9-1699, verm. begr. Blerick 16-1-1759; zn. van Petrus Gijsen en Aleidis Peemans.

tr. 1)       Blerick 2-7-1724 (get. Gijsbertus Gijsen en Henricus Caniels[6]) met

        Maria Verheyen (Verheiden), geb. ..., begr. Blerick 17-5-1748; dr. van ... en ...

tr. 2)       Blerick 20-1-1750 (get. Gisbertus Gijsen en Franciscus Sijben) met

        Margaretha Lijnssen (Linssen), ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit het eerste huwelijk gedoopt te Blerick:

1.     Margareta Gijsen, ged. 23-10-1725 (get. Petrus Gijsen en Aldegonda Verheyen).

2.     Aldegonda Gijsen, ged. 30-1-1727 (get. Joes Caniels voor Henricus Caniels en Catharina Peemans), overl. ...[7] Tr. Blerick 28-8-1749[8] (met disp. 4e graad; get. Franciscus Sijben en Anna Gijsen) met Franciscus Titulaer (Tituleer) uit Venlo[9].

        Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        a)    Aldegondis Titulaer, ged. 16-3-1753 (get. Gerardus Gijsen en Petronella Gijsen voor Maria Titulaer).

        b)    Willemina Tituleer, ged. 20-3-1755 (get. Nicolaus van Santen namens Gerardus Gijsen en Aldegondis Tituleer).

        c)     Urbanus Matthias Titulaer, ged. 24-2-1757 (get. Leonardus Coopmans voor Thomas Bernaerdts en Anna Gijsen).

        d)    Gerardus Nicolaus Titulaer, ged. 6-12-1759 (get. Anthonius Ingenriet en Ida Clemens).

        e)     Maria Catharina Titulaer, ged. 28-12-1761 (get. Hermanus Wolters voor de heer Van Gemert en Joanna Mela).

        f)     Paulus Hermannus Titulaer, ged. 29-1-1764 (get. Hermannus Wolters en Agnes Stappers).

        g)    Matthias Titulaer, ged. 8-7-1766 (get. Petrus Grubben voor Matthias Hacken en Aldegundis Sibilla Cuijpers).

        f)     Maria Ursula Titulaer, ged. 25-2-1767 (get. Gijsbertus Gijsen en Margaritha Clemens voor Petronilla Gijsen).

        g)    Maria Titileer, ged. 12-10-1770 (get. Henricus Titileer en Margaretha Linssen).

        h)    Helena Aldegonda Titulaer, ged. 15-2-1772 (get. Michael Sijben en Aldegondis Sijbilla Cuijpers), overl. Beesel 26-4-1850[10]; Tr. ... met Antonius Goossens.

3.     Anna Gijssen, ged. 28-3-1728 (get. Henricus Caniels en Hendrina Gijssen).

4.     Hermannus Gijssen, ged. 12-9-1732 (get. Gijsbertus Gijssen voor Henricus Caniels en Ida Verheijen), verm. jong overl. ...

5.     Leonardus Gijsen, ged. 23-9-1733 (get. Joes Verrijnen voor Henricus Caniels en Sijbilla Coopmans), verm. begraven ald. (als 'parvulus') 24-3-1734.

6.     Hermanus Gijsen, ged. 20-11-1734 (get. Hubertus Genon en Aldegondis Peemans), overl. ....

7.     Petronella Gijsen (Giesen), ged. 5-6-1737 (get. Nicolaus Gijsen en Wilhelmina Tijssen), in 1815 inwonend bij haar zoon Leonardus Timmermans[11], overl. Venlo 17-6-1819 op de Grote Markt te Venlo ten huize van Jacob Giesen, oud 71 jaar[12]; dochter van Gerardus Gijsen en van Maria Verheijen. Van haar een testament.[13]

        tr. 1) Blerick 15-6-1756 (met disp voor afkondiging; get. Andreas Bockx en Helena Coopmans) met

               Joannes Fredericus Muller (Meulders, Mulders), geb. ..., begr. Venlo 24-7-1772 in de moederkerk; zn. van Joannes Muller en Sibilla Leen­ders.

        tr. 2)       Venlo 16-5-1773 (get. Henricus Timmermans en Petronilla Overdijck) met

               Joannes Leonardus Timmermans, ged. Venlo 11-2-1737, logementhouder in de Gouden Leeuw, schepen 1763-1790, borgemeester 1771, 1776 en 1786, op 6-3-1773 aangesteld tot commissaris van de postwagen en tevens tot opzichter der plantages en hout­gewassen der stad Venlo, per 29-5-1780 aangesteld tot commissaris van de gierbrug, overl./begr. Venlo 22/24-12-1790; zn. van Arnoldus Everardus Timmermans en van Anna Maria Clammers.[14]

        Uit het eerste huwelijk gedoopt:

        a)    Joannes Leonardus Meulders, ged. Venlo 6-5-1769 (get. heer Leonardus Coopmans en Gertrudis Dinckels).

        b)    Aldegundis Antonia Meulders, ged. Venlo 13-6-1770 (get. Henricus Rivers en Aldegundis Gijsen).

        1 augustus 1768

        Johan Frederick Muller en zijn vrouw Petronella Gijsen dragen een jaarlijkse rente van 36 rijksdaalder, gevestigd op hun genaamd De Gouden Leeuw te Venlo in de Vleesstraete gelegen, over aan de minderjarige kinderen van wijlen hun broer resp. schoonbroer Johan Reinoldt Muller en diens vrouw Anna Elisabeth Lina, tot aflossing van een schuld d.d. 15-11-1765 aangaande wijlen hun moeder resp. schoonmoeder Sibilla Leenders, weduwe van ook wijlen Joannes Muller, m.b.t. 1/3 deel van het ouderlijk huis genaamd de Gouden Leeuw met toebehoren. Met recht van aflossen.[15]

        15 oktober 1772

        Afwijzing van een verzoekschrift d.d. 14-10-1772 (inhoud onbekend) ingediend door Petronella Giesen, weduwe van Frederick Muller; Elisabeth Lina, weduwe van Reijnold Muller; Theodorus Jacobs gehuwd geweest met Maria Anna Rivers.[16]

        Uit het tweede huwelijk gedoopt te Venlo:

        a)    Arnoldus Petrus Franciscus Timmermans, ged. Venlo 11-8-1773; tr. Venlo 16-7-1798 met Carolina Maria Anna van den Broeck, ged. Venlo 4-7-1770, wed. van Petrus Franciscus van der Maesen; dr. van Joannes Franciscus van den Broeck en van Barbara Cecilia Clara Maria van den Broeck.

        a)    Maria Sybilla Timmermans, ged. 30-10-1775 (get. Leonardus Mons voor "adm. rev. domini" Dominicus Timmermans, "ordins Teutonici Religiosi et pastoris in Vucht" en Aldegondis Sibilla Cuijpers; tr. Venlo 22-11-1796 met Johannes Aenge­nent, geb. Rotterdam in 1759.

        b)    Maria Dorothea Timmermans, ged. 23-12-1776 (get. Petrus Culler, consul van Venlo, voor Joannes Theodorus Timmermans, prefect voor het Hof te 's-Gravenhage, en Maria Catharina Mons), overl. Roermond 25-10-1857; tr. 1) Venlo 31-1-1797 met Jan Willem Belletable, geb. Heinsberg 1762, apotheker, overl. Venlo 5-3-1799; zn. van Jan Joseph Belletable en van Gertru­dis Elisabeth Theunissen; tr. 2) 1-11-1799 met Dominicus Norber­tus Joseph Belle­table, geb. Heinsberg 3-1-1770, apotheker te Venlo, sedert 4-4-1820 offi­cier van gezondheid 3e klas in Neder­land's Indië, overl. Semarang 4-8-1825; zn. van Jan Joseph Belletable en van Gertrudis Elisabeth Theunissen.

        c)     Joannes Leonardus Timmermans, ged. 28-1-1778 (get. Leonardus Mons en Maria Petronella Overdijck), koopman en goud­­smid, overl. ald. 10-9-1817; tr. Venlo 19-5-1802 met Maria Cornelia Wil­lemsen, ged. Ven­lo 26-12-1773, overl. na 21-8-1841; dr. van Arnold Willemsen en van Maria Josepha van Liebergen. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

        d)    Francisca Antonetta Timmermans, ged. 10-1-1779 (get. Franciscus Henricus Wassenberg en Anna Elisabetha Lina voor Anna Gijsen), overl. ald. 6-5-1818; tr. Venlo 21-11-1799 met Johan Herman Joseph Hamelrath, geb. Düsseldorf 26-6-1773, medicinae doctor, overl. Venlo 8-6-1854; zn. van Adolf Hamelrath en van Maria Sibilla Schweden. Hij hertr. met Hendrina Straeten.

        e)     Fredericus Waltherus Timmermans, ged. 30-4-1780 (get. Waltherus Timmermans en Anna Maria de Leeuw), begr. ald. 6-5-1780.

        f)     Franciscus Carolus Dominicus Timmermans, ged. 3-10-1781 (get. eerw. Franciscus de Bretone en Anna Maria Clara Timmermans), zonder beroep, overl. ald. 30-1-1846.

        g)    Anna Clara Joanna Timmermans, ged. 28-11-1783 (get. Joannes Timmermans voor Waltherus Timmermans en Joanna Maria Muller).

 

Uit het tweede huwelijk gedoopt te Blerick:

8.     Petrus Gijsen, ged. 1-1-1751 (get. Christianus Linssen en Aldegonda Peemans).

9.     Lucia Gijsen, ged. 15-5-1753 (get. Gijsbertus Gijsen en Catharina Linssen). Tr. Blerick 29-1-1777 (get. ...) met Joannes Smeets, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        a)    Maria Margaritha Smeets, ged. 7-11-1777 (get. Hermannus Smeets en Margareta Gijsen).

        b)    Gerardus Smeets, ged. 27-8-1779 (get. Franciscus Titulaer en Maria Hillen).

        c)     Agnes Smeets, ged. Blerick 8-6-1781 (get. Matthias Caniels en Maria Gijsen).

10.   Maria Gijsen, ged. 14-3-1756 (get. Franciscus Tituleer namens Joachimus Melchior en Maria Gijsen), overl. ... Tr. Blerick 8-4-1788 (get. ... en ...) met Joannes Grubben, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        a)    Maria Lucia Grubben, ged. 20-1-1789 (get. Joannes Grubben en Margaritha Linssen).

        b)    Gerardus Grubben, ged. 2-11-1790 (get. Joannes Smeets en Maria Verheijen).

        c)     Wilhelmus Grubben, ged. 9-3-1793 'registratus in Helden'.

        d)    Gerardus Grubben, ged. 28-10-1795 (get. Christianus Telen voor Antonius Grubben en Sijbilla Titulaer).

        e)     Lucia Grubben, ged. 29-1-1800 (get. Laurentius Grubben en Maria Margaretha Smeets).

11.   Maria Gertrudis Gijsen, ged. 19-8-1759 (get. Paulus Gijsen en Eleonora Linssen).

 

 

 

Blerick-IIIc     (zn. van IIb)

NICOLAUS GIJSEN, ged. Blerick 22-4-1707, begr. ald. 21-9-1740; zn. van Petrus Gijsen en Aleidis Peemans.

tr. Blerick 3-2-1739 (met disp.; get. Augustinus Gijsen [zie VENLO] en Cornelius Remmen) met

Maria Coopmans, geb. ..., mogelijk begr. 4-2-1741[17]; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Petronella Gijsen, ged. 16-3-1739 (get. Gijsbertus Hoefnaegels namens Gisbertus Giesen en Aldegondis Raemakers?).

2.     Maria Catharina Gijsen, ged. 22-12-1740 (get. Joes Coopmans voor Petrus Wanten en Aldegondis Peemans voor Christina Vervoort).

 

 

 

IVa. (zn. van IIIa)

PETRUS GIJSEN, ged. Blerick 29-3-1732, overl. ...; zn. van Gijsbertus Gijsen en Margaretha Verhaegh.

tr. Blerick 21-1-1755 (get. Joannes Clemens en Sijbilla Wijnants) met

Maria Coopmans, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

1.     Jacobus Gijsen, ged. 9-9-1755 (get. Gijsbertus Gijsen en Elisabetha Wijnants).

2.     Godefridus Gijsen, ged. 21-4-1757 (get. Jacobus Wijnants en Margareta Verhaegh).

3.     Jacobus Gijsen, ged. 19-4-1762 (get. Gisbertus Gijsen en Anna Sanders).

4.     Petrus Gijsen, ged. 30-12-1764 (get. Leonardus Janssen en Margaritha Gijsen), overl. ald. 16-2-1824. Tr. Blerick 1-11-1790 met Maria Sijbilla (ook: Elizabeth) Titulaer. Volgt Va.

5.     Anna Sijbilla Gijsen, ged. 26-7-1767 (get. Gijsbertus Gijsen voor Nicolaus Klerken en Anna Coopmans).

6.     Maria Gijsen, ged. 22-8-1771 (get. Christianus Telen voor Godefridus Menten en Joanna Wijnants).

7.     Gisbertus Gijsen, ged. 1-3-1773 (get. Petrus Clement en Margaritha Linssen).

 

 

 

Va   (zn. van IVa)

PETRUS GIJSEN, ged. Blerick 30-12-1764, overl. ald. 16-2-1824; zn. van Petrus Gijsen en Maria Coopmans[18].

tr. Blerick 1-11-1790[19] met

Maria Sijbilla (ook: Elizabeth) Titulaer, ged. Blerick 24-12-1770, overl. ald. 21-2-1851; dr. van Urbanus Titulaer en Anna Sijbilla Coopmans[20]. Zij woonde na het overlijden van haar man bij haar zonen Jan en Pieter.

Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

1.     Maria Sijbilla Gijsen (Giesen, Gijzen), ged. 4-1-1792 (get. Urbanus Titulaer en Maria Coopmans), = Maria Giesen, overl. ...

        tr.    1) ... met Antoin Heldens, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        tr.    2) ... met Joannes (Jan) Peeters, geb. ..., dagloner, overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit het eerste huwelijk:

        a)    Gerard Heldens, overl. na 1864

        b)    Petronella Heldens, tr. voor 1864 met Christiaan Linssen.

        Uit het tweede huwelijk:

        c)     Christina Peeters, tr. voor 1864 met Leonard Caniels.

        d)    Anton Peeters, overl. na 1864.

        12 september 1833

        Openbare verkoop door o.a. Maria Giesen en haar man Jan Peeters te Blerick van enige perceeltjes vaste goederen te Blerick.[21]

        7 april 1834

        Doorhaling hypotheek d.d. 14-10-1833 door Maria Giesen en haar echtg. Jan Peeters c.s. te Blerick.[22]

        28 maart 1843

        Verkoop, voorlopige toewijzing van vaste goederen gelegen te Maasbree en Sevenum door de familie Heldens o.a.: 4. Maria Giesen weduwe uit eerste huwelijk van Antoon Heldens als moeder en voogdes van haar twee min­der­jarige kinderen Gerard en Pieternel Heldens, thans in huwelijk met Jan Peeters te Blerick.[23]

        2 maart 1855

        Testament door Maria Giesen, echtgenote van Jan Peeters te Blerick.[24]

        31 mei 1858

        Obligatie groot ¦ 260 t.l.v. Jan Peeters en zijn echtgenote Maria Gijsen te Blerick t.b.v. het dorp Blerick.[25]

        7 september 1864

        Openbare verkoop van onroerende goederen gelegen te Blerick door 1. Jan Peeters, weduwnaar van Maria Gijzen 2. Antoon Peeters 3. Christina Peeters getrouwd met Leonard Caniels 4. Gerard Heldens 5. Petronella Heldens en haar echtgenoot Christiaan Linssen, allen te Blerick, aan diversen.[26]

2.     Petrus (Pieter) Gijsen (Giesen), ged. 14-6-1794 (get. Joannes Klerken voor Nicolaus Klerken en Joanna Telen), landbouwer, ongeh. overl. Blerick 23-4-1867. Hij woonde in bij zijn broer Jan.

        Verklaring van Jan Giesen, landbouwer te Blerick wonend in het dorp, als enig erfgenaam van de overledene, dat zijn broer Pieter Giesen aldaar is overleden op 23-4-1867. Deze heeft voornoemde Jan Giesen krachtens testament d.d. 20-4-1857 bij notaris J.R. Clerx benoemd tot universeel erfgenaam. Overledene laat landerijen na te Blerick in de Onder­sten Hazenkamp, Kraneveld, Ubroekerbemden, Blericksche Heide en Molenbosschen t.w.v. ¦ 750 plus landpachten t.w.v. ¦ 80,‑.

        Zou erflater zonder testament zijn overleden, dan waren zijn erfgenamen geweest:

        -      Jan Giesen voornoemd voor 1/3 deel.

        -      zijn zuster Sibilla Giesen, zonder beroep te Blerick, voor 1/3 deel.

        -      de kinderen van wijlen zijn zuster Maria Giesen in eerste huwelijk verwekt met Antoin Heldens, t.w. Gerard en Petronella Heldens, en uit haar tweede huwelijk met Jan Peeters t.w. Christina en Anton Peeters, allen te Blerick. (MvS)

3.     Sijbilla Gijsen (Giesen), ged. 25-1-1798 (get. Petrus Titulaer en Joanna Grubben), landbouwster, overl. na 1850. Zij woonde o.a. bij haar broers Pieter en Jan. Tr. ... met Gerard Ruijters, geb. ..., overl. voor 1850; zn. van ... en ...

        24 augustus 1864

        Obligatie groot ¦ 900 door Sibilla Giesen en Antoon Gommans, beiden te Blerick, t.b.v. de gemeente Maasbree dorp Blerick.[27]

4.     Elisabetha Gijsen, ged. 17-1-1801 (get. Christianus Telen voor Henricus Joannes Titulaer en Margaritha Keunen), overl. ald. 21-9-1846.

        Elisabeth liet na 1/5 deel in de onverdeelde nalatenschap, t.w. dorp sectie A 512 (tuin), idem 517 (huis), A 518 (tuin) en vele an­dere landerijen in totaal geschat op ¦ 1.700,‑/5 = ¦ 340,‑ plus oude kleren t.w.v. ¦ 10,‑ waarop in mindering ¦ 309,38 zo­dat resteert ¦ 40,62. De moeder behield het vruchtgebruik en erfde 1/4 deel; de broers en zussen erfde de overige 3/4 de­len. (MvS)

5.     Joannes Gijsen (Giesen), ged. 22-7-1803 (get. Urbanus Titulaer voor Jacobus Titulaer en Margarita Linssen), overl. ald. 18-6-1883. Tr. Blerick 6-5-1835 (CHK) met Catharina Teewen. Volgt VIa.

 

30 december 1831

Openbare verpachting van kerkegoederen gelegen te Blerick aan o.a.: 11. weduwe Peter Giesen geboren Sibilla Titulaer.[28]

8 juli 1840

Verkoop van een perceel land te Blerick gelegen door Sibilla Titulaer weduwe van Pieter Giesen aldaar aan en t.b.v. de heer Gerard Vaessen te Maasbree wonende voor ¦ 100.[29]

10 april 1850

Verkoop van meubelen te Blerick door 1. Maria Giesen en man Jan Peeters 2. Pieter Giesen 3. Sibilla Giesen weduwe Gerard Ruijters en 4. Jan Giesen allen te Blerick voor ¦ 152,30.[30]

10 april 1850

Verkoop van vast goed te Blerick door 1. Maria Giesen en man Jan Peeters 2. Pieter Giesen 3. Sibilla Giesen weduwe Gerard Ruijters en 4. Jan Giesen allen te Blerick aan diversen.[31]

31 januari 1865

Openbare verkoop van vaste goederen gelegen in de gemeente Maasbree door I. A. Jan Giesen B. Pieter Giesen C. de kin­de­ren van wijlen Maria Giesen: 1. Gerard Heldens 2. Christiaan Linssen getrouwd met Petronella Heldens 3. Antoon Pee­ters 4. Leonard Caniels getrouwd met Christina Peeters D. Sibilla Giesen; II. Antoon Gommans, allen te Blerick aan di­ver­sen.[32]

 

 

 

VIa  (zn. van Va)

JOANNES GIESEN (GIEZEN, GIJSEN), ged. Blerick 22-7-1803, landbouwer en 'karreman' te Blerick nr. 225 en B 295 (Bevolking), overl. ald. 18-6-1883; zn. van Petrus Gijsen en Maria Sibilla Titulaer.

tr. Blerick 6-5-1835 (CHK) met

Catharina Teeuwen (Thewen), geb. Blerick 18-3-1807, overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk geboren te Blerick:

1.     Petrus (Pieter) Giesen (Giezen), geb. 10-3-1836, op 28-8-1866 vertrokken naar Ameren (Pruissen), leeft 1884.

2.     Jacobus Hubertus (Jacob) Giesen (Giezen), geb. 3-11-1837 (CONTROLEREN), overl. ald. 31-1-1876. Tr. Maasbree 4-11-1864 met Wilhelmina Jacobs. Volgt VIIa.

3.     Godefridus (Godfried) Giesen (Giezen), geb. 16-5-1839, ongeh. overl. Blerick 9-5-1884.

        Verklaring van 1) Pieter Giesen; 2) Sibilla Giesen; 3) Theodora Hubertina Giesen; 4) Wilhelmina Jacobs, weduwe van Jacobus Giesen, als moeder en voogdes namens haar vier minderjarige kinderen a. Maria 2. Petrus Henricus 3. Catharina 4. Jacoba Wilhelmina Giesen, allen te Blerick, dat op 9-5-1884 te Blerick is overleden Godefridus Giesen, met als erf­genamen de voornoemde personen. Nalatenschap t.w.v. ¦ 201,66 (na aftrek van schulden). (MvS)

4.     Joanna Giezen, geb. ..., overl. Maasbree-Blerick 6-8-1845.[33]

5.     Sibilla Giesen (Giezen), geb. 5-7-1843, leeft 1884.

6.     Joanna Giesen (Giezen), geb. ... 1846, overl. Maasbree-Blerick 24-2-1858.[34]

7.     Theodora Hubertina Giesen (Giezen), geb. 3-9-1848, leeft 1884. Op 27-5-1889 overgebracht naar het krankzin­nigen­gesticht Reinier van Arkel, overl. Maasbree 27-2-1896 (COK)

 

15 december 1846

Verkoop van meubelen te Blerick door 1. Jacob Teuwen 2. Simon Teuwen 3. Catharina Teuwen en man Jan Giesen, allen te Blerick, en 4. Gerard Teuwen te Luik voor ¦ 144,10.[35]

14 juli 1883

Openbare verkoop van veldvruchten te Blerick door de kinderen Jan Giesen voor ¦ 325.[36]

10 augustus 1883

Openbare verkoop van roerende goederen te Blerick door de erfgenamen Johannes Giesen en Catharina Teeuwen voor ¦ 613,90.[37]

 

 

VIIa (zn. van VIa)

Jacobus Hubertus Giesen (Gijsen), geb. Blerick 3-11-1837, overl. ald. 31-1-1876.[38]

tr. Maasbree 4-11-1864 (CHK) met

Wilhelmina Jacobs, geb. ... 19-11-1841, overl. ...; dr. van ... en ... Zij woonde na het overlijden van haar man te Blerick nr. 418, samen met haar kinderen Peter Henricus en Jacoba Wilhelmina en vanaf 23-9-1891 enige tijd samen met haar oudere zus Wilhelmina Jacobs (geb. 6-11-1828).

Uit dit huwelijk:[39]

1.     Maria Giesen, leeft 1876

2.     Peter Henricus (Hendrik) Giesen, geb. 10-4-1871, leeft 1876

3.     Catharina Giesen, leeft 1876

4.     Jacoba Wilhelmina Giesen, geb. 7-4-1876 (leeft 1876).

 

2 maart 1868

Openbare verkoop van onroerende goederen gelegen in de gemeente Maasbree door Hendrik Jacobs te Blerick, Willem van Rijth echtgenoot van Johanna Jacobs te Blerick en als gemachtigde van Lambert Jacobs te Straelen, Wilhelmina Jacobs te Velden, Hendrik Sillen echtgenoot van Helena Jacobs te Swalmen, en Jacob Giesen echtgenoot van Wilhelmina Jacobs te Blerick aan genoemde Jacob Giesen en Lambert Slijpen te Blerick voor ¦ 275.[40]

8 maart 1876

Openbare verkoop van roerende goederen te Blerick door 1. Wilhelmina Jacobs weduwe Jacob Giesen en 2. Joseph Daigne, beiden te Blerick, voor ¦ 359,40.[41]

13 april 1877

Verkoop van onroerende goederen gelegen in de gemeente Maasbree door Johannes Giezen aan Wilhelmina Jacobs weduwe Jacob Giesen te Blerick voor ¦ 500.[42]

13 april 1877

Obligatie groot ¦ 850 door Wilhelmina Jacobs weduwe Jacob Giesen te Blerick t.b.v. Carolina en Clementine van Boom te Venlo.[43]

14 juli 1877

Openbare verkoop van veldvruchten te Blerick door Mathijs Weys en Wilhelmina Jacobs weduwe Jacob Giesen te Blerick voor ¦ 840,50.[44]

31 augustus 1883

Openbare verkoop van onroerende goederen in de gemeente Maasbree door a. Peter Giesen, b. Wilhelmina Jacobs weduwe Jacob Giesen in eigen naam en als moeder en voogdes over Maria, Henri, Catharina en Jacoba Giesen, c. Godfried Giesen in eigen naam en als toeziend voogd over voornoemde minderjarigen, d. Sibilla Giesen, e. Hubertina Giesen, allen te Blerick, aan Johannes Goofers voor ¦ 600, Antoon Peeters voor ¦ 330, Antoon Nabben voor ¦ 600, Godfried, Sibilla en Hubertina Giesen, medeverkopers, voor ¦ 661, Johannes Jacobs, allen te Blerick, namens Catharina Jacobs te Och (?) (Pruisen) voor ¦ 325, Willem Smeets te Blerick voor ¦ 150, Peter Giesen, medeverkoper, voor ¦ 130, Jacobus Ewalds te Blerick voor ¦ 35, Godfried Poulussen ald. voor ¦ 31, Peter Lenders mede namens Jacob Lenders te Blerick voor ¦ 170.[45]

15 juli 1884

Openbare verkoop van onroerende goederen in de gemeente Maasbree door a. Sibilla Giesen, b. Hubertina Giesen, c. Peter Giesen, en d. Wilhelmina Jacobs weduwe Jacob Giesen als moeder en voogdes over Maria, Henri, Catharina en Jacoba Giesen, en Antoon Peeters als toeziend voogd over genoemde minderjarigen, aan Willem Schreurs voor ¦ 520, Joachim Berden voor ¦ 242, allen te Blerick.[46]


BEHOREND TOT DEZE TAK MAAR NOG NIET MET ZEKERHEID TE PLAATSEN:

 

-      Margaretha Gijsen, begr. Blerick 29-10-1731

        tr. Blerick 21-5-1730 (get. eerw. Paulus Gijsen en Joanna Caniels en N. Hillen) met

        Henricus Caniels, koster te Blerick; mogelijk begr. 25-8-1737 als wedn. van Margaretha Peemans.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

        a)    Maria Caniels, ged. 5-9-1730 (get. Joannes Caniels en Ida Verheijden).

 

-      Margaretha Gijsen

        tr. Blerick 26-11-1737 (get. Johannes Clemens en Mathia van Munster) met

        Cornelius Remmen, leeft 1747.

        Uit dit huwelijk geen kinderen te Blerick.

 

 

III... (zn. van ...)

Jacobus Gijsen, geb. ..., overl. ...

tr. 1)       Blerick 1-2-1739 (get. Augustinus Gijssen en Aldegunda Caniels) met

        Elisabetha Caniels, begr. Blerick 19-5-1751; dr. van ... en ...

tr. 2)       Blerick 7-11-1751 (get. Godefridus Menten en Paulus Caniels) met

        Helena Ingennoot (Ingennoodt, Ingennot, Noten), ged. Blerick 16-7-1720, overl. ...; dr. van Gerardus Ingenoodt en Eleolora Verhaegh.

Uit het tweede huwelijk gedoopt te Blerick:

1.     Henricus Gijsen, ged. 6-10-1752 (get. Matthias Gijsen voor Gisbertus Gijsen en Eleonora Verhaegh). Tr. Blerick 15-2-1775 met Maria Niesen (Niessen). Volgt V...

2.     Matthias Gijsen, ged. 24-11-1753 (get. Augustinus Gijsen voor Christianus Tielen en Catharina Verhaegh).

3.     Margareta Gijsen, ged. 14-5-1755 (get. Ghisbertus Gijsen en Catharina Schenongh).

4.     Gijsbertus Gijsen, ged. 29-3-1757 (get. Gregorius Menten en Margareta Verhaegh).

5.     Gerardus Gijsen, ged. 26-2-1761 (get. Godefridus Menten en Maria Gijsen).

 

 

 

IV... (zn. van ..)

Henricus Gijsen, ged. Blerick 6-10-1752, stuurman, overl. ...; zn. van Jacobus Gijsen en Helena Ingennoot.

tr. Blerick 15-2-1775 met

Maria Niesen (Niessen) uit Maasbree, geb. ..., overl. ... (na 1814); dr. van ... en ... (Henricus Nijssen en Joanna Smeets?).

Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

1.     Petrus Gijsen, ged. 29-4-1775 (get. Jacobus Gijsen en Joanna Smeets).

2.     Jacobus Gijsen (Giesen), geb. en ged. Blerick 8-12-1776 (get. Henricus Peeters voor Henricus Nijsen en Leonora Vervoort), overl. Venlo 23-1-1939. Tr. met Anna Gertrudis Linskens. Volgt > VENLO

3.     Gerardus Gijsen, ged. 9-2-1779 (get. Martinus Berden en Christina Niesen).

4.     Helena Gijsen, ged. 7-6-1781 (get. Christianus Telen voor Gijsbertus Gijsen en Maria Coopmans).

5.     Aldegondis Gijsen, ged. 26-11-1784 (get. Caspar Hillen voor Joannes Smeets en Aldegondis Gijsen).

 

 

 

V...  (zn. van ...)

Jacobus (Jacques) Giesen (Gysen, Gijesen), geb. Blerick 8-12-1776, stuurman ("pilote", 1814-1827) wonend te Venlo, bier­tapper (1815), huurvaarder (1819), overl. Venlo 23-1-1839 (Oude Markt) oud 62 jaar[47]; zn. van Hendrik (Henri) Gie­sen (Gysen) (stuurman te Blerick, overl. ald. 15-2-1798) en van Marie Nisen, wonend te Blerick (1814).

tr. Venlo 10-10-1814[48] met

Anna Gertruda Linskens, geb. Venlo 1-10-1784; dr. van Gerard Linskens en Petronille Linsen.

Uit dit huwelijk:

1.     Maria Giesen, geb. Venlo 28-10-1815[49], naaister te Venlo (1840), overl. ald. 6-3-1860 (Parade) oud 44 jaar.[50]

        tr. Venlo 24-11-1840[51] met Jan Theo­door Hendrik Hunnekens, geb. Venlo 23-4-1812, smid wonend te Venlo, overl. ...; zn. van wijlen Peter Jan Amand Hun­ne­kens (smid, overl. Venlo 6-6-1837) en van Johanna Jacoba Bedde­loo.

2.     Petronella Christina Giesen, geb. Venlo 18-4-1817, overl. ald. 16-3-1827 (Groenmarkt).[52]

3.     Helena Wilhelmina Giesen, geb. Venlo 6-6-1819[53], overl. ...

4.     Hendrik Hubert Giesen, geb. Venlo 5-10-1821[54], overl. .... Schrijnwerker wonend te Venlo (Militie 9469/9473/9477/9481/9485).

5.     Gerard Giesen, geb. Venlo ... overl. ald. 12-4-1824, 11 maanden oud, in het huis van zijn ouders op de Groen­markt.[55][1]               Hij is o.a. doopgetuige (samen met Maria Linssen) bij Hendrina Peemans, ged. 30-10-1707, dr. van Leonardus Peemans en Sibilla Coopmans.

[2]               Overl. Blerick 12-10-1724 als weduwe van Gerardus Peemans.

[3]               Gebaseerd op ondertekenen DTB Blerick over deze periode.

[4]               Mathias Clemens, tr. met Henderina Peemans. Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

                1.             Henderina Clemens, ged. 14-12-1701 (get. Joannes Clemens en Maria Linssen).

                2.             Margaretha Clemens, ged. 24-5-1703 (get. Gijsbertus Gijsen voor Gerardus Peemans en Aldegondis Raeymae­ckers).

                3.             Henderina Clemens, ged. 19-12-1705 (get. Gerardus Peemans voor Jacobus Clemens en Anna Peemans voor Catharina Clemens).

                4.             Margareta Clemens, ged. 27-10-1708 (get. Petrus Gijsen en Margaretha Raeymaeckers).

[5]               Volgens doopakte dochter Margaritha d.d. 1-12-1769.

[6]               Henricus Caniels, tr. Blerick 20-6-1729 (disp. bloedverw. 3e gr. coll.; get. Joannes Vergusen en Nicolas Gijsen) met Henderina Clemens. Uit dit huwelijk gedoopt te Blerick:

                1.             Mathias Caniels, ged. 3-5-1729 (get. Jacobus Clemens en Ida Verheijden).

                2.             Margarita Caniels, ged. 28-11-1734 (get. Joannes Clemens en Elisabetha Caniels).

                3.             Henricus Caniels, ged. 19-4-1736 (get. Gerardus Gijsen voor Henricus Caniels en Elisabetha Caniels).

                4.             Mathias Caniels, ged. 13-9-1740 (get. Jacobus Gijsen voor Joannes Clemens en Aldegondis Peemans).

                5.             Elisabetha Caniels, ged. 21-4-1743 (get. Joannes Caniels voor Reinerus Caniels en Joanna Kammen voor Anna Peemans).

                6.             Margareta Caniels, ged. 28-4-1746 (get. Joannes Verrijnen en Catharina Janssen).

[7]               Zij is o.a. doopgetuige (samen met Henricus Ingenriet) bij Franciscus Tituleer, ged. Blerick 24-11-1749, zn. van Henricus Tituleer en Ida Clemens (i.p.v. Maria Catharina Tituleer).

[8]               In de huwelijksklapper staat 26 aug.; dit is onjuist.

[9]               Volgens doopakte van dochter Maria Ursula d.d. 25-2-1767.

[10]             BS Beesel.

[11]             G.A.V.: Bevolking 1815; volgens dit register zij zou op dat moment 76 jaar oud zijn.

[12]             Aangifte door Dominicus Belletable, apotheker oud 44, schoonzoon van de overledene, en door Jacob Giesen, tapper te Venlo oud 40 jaar.

                                Volgens MvS liet zij na een huisje met tuin en moeshof te Venlo Rue Neusia?

                                Haar erfgenamen waren:

                                a)             Jean van Liebergen als voogd over de kinderen Timmermans.

                                b)             Johannes van Altena namens Elisabeth Muller weduwe Souron; Johan­nes Muller; en de kinderen Nijst te Maastricht.

                                c)             Maria Cornelia Willemsen, als moeder en voogdes over haar kinderen.

                                d)             Leonard Timmerman als gevolmachtigde van Marie Sibille Timmerman te Rotterdam.

                                e)             Dorothea Timmerman.

                                f)             Charles Timmerman.

                                g)             Jean Herman Joseph Hasselraedts? als vader en voogd over zijn kinderen.

[13]             Lom de Berg d.d. 30-5-1818 (volgens MvS).

[14]             Gegevens o.a. met dank aan J. Hanssen, Baarlo.

[15]             G.A.V.: Schepenbank Venlo, inv.nr. B2608, fol. 251.

[16]             G.A.V.: SA inv.nr. 2580 (zonder fol.nrs.).

[17]             Gebaseerd op laatst kind; anders 25-1-1755 dan wel 20-2-1758.

[18]             Volgens Genealogie Titulaer (GAV).

[19]             Zie ook DTB Venlo, waar beiden worden genoemd onder 31-11-1790 met verwijzing naar Blerick ('ambo ex Blerick').

[20]             Volgens J. Titulaer: Genealogie van het geslacht Titulaer (GAV).

[21]G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel, inv.nr. 1833/140.

[22]             Notaris J.R. Clercx te Blerick 1834/282. (Royement door o.a. Maria Giesen en haar man Jan Peeters te Blerick eener ambtshalve inschrijving ten hunnen voordeele te Roermond genomen den 14 oktober 1833.)

[23]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1843/77.

[24]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1855/28.

[25]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1858/56.

[26]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1864/163.

[27]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1864/141.

[28]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel, inv.nr. 1831/164.

[29]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1840/108.

[30]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1850/57.

[31]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1850/58.

[32]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1865/16.

[33]             MvS; zij liet geen goederen na.

[34]             MvS; zij liet geen goederen na.

[35]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Blerick, inv.nr. 1846/168.

[36]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1883/172.

[37]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1883/191.

[38]             (MvS) Nalatenschap de helft van een perceel sectie A 3274 groot 12 are 40 centiare.

[39]             Vier kinderen volgens MvS 1876.

[40]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1868/58.

[41]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1876/62.

[42]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1877/116.

[43]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1877/117.

[44]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1877/189.

[45]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1883/215.

[46]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1884/179.

[47]             BS 1839/16. Tevens volgens huwelijksakte Maria Giesen uit 1840.

[48]             BS Huwelijken 1814/363.

[49]             BS akte nr. 203.

[50]             BS 1860/29.

[51]             GAV BS: get. o.a. Josef Linskens, oud 58 jaar en Jan Peter Janssen, oud 42 jaar, neven van de bruid.

[52]             BS 1827/41. Volgens MvS liet zij geen goederen na.

[53]             BS 1819/131.

[54]             BS 1821/214.

[55]             BS 1825/58.