GIESEN.002

 

* BEESEL *

 

     Gijsbertus Gijsen

     leeft 1600

    

     Joannes Gijsen

     leeft 1621

 

     Cornelis Giesen

     X

     NN

    

     Everardus Giesen

     X

     Elizabetha Peters

    

     ├────────────────────────────────┐

     Martinus Giesen          Cornelis Giesen

     * Beesel 1726            * Beesel 1728

 

 

I    Petrus Michael Giesen

     X Beesel 1780

     Wendelina Bongaerts

     XX Belfeld 1805

     Wilhelmina van Lier

    

     ├───────────────────────────────────────────┐

II   Franciscus Martinus Giesen           Joannes Leonard Giesen

     X Beesel 1820                        X Tegelen 1832

     Catharina Neeten                     Johanna Koopmans

     XX 1824                              XX Tegelen 1834

     Christina Ebus                       Maria Lucia Franssen

                                         

                                          

III                                       Pieter Michael Hubert Giesen

                                          X Tegelen 1870

                                          Maria Hubertina Nooten

 

 

Beesel-I.

Petrus Michael (Michel, Michiel) Giesen, geb. Millen (B ten oosten van Tongeren of D ten NO van Sittard) ca. 1753, hoefsmid, agent municipal en raadslid te Beesel, overl. Ronckenstein gem. Beesel 12-8-1818[1]; zn. van ... en ...

tr.    1) Beesel 15-1-1780 (met disp. in drie roepen d.d. 11-1-1780 verleend door Philippus Damianus, bisschop van Roermond; get. Petrus Joannes de Haen en Joannes Bongers) met

        Wendelina Bongers (Bongaerts), ged. Beesel 27-8-1759, overl. ald. 6-10-1804[2]; dr. van Henricus Bongers, mole­naar van de Ronckensteinmolen te Reuver-Offenbeeek, en Joanna Trijnis.

tr.    2) tr. Belfeld 1-5-1805 (11 floreal an 13 (CHK)) met

        Guillelmine van Lier, ged. Belfeld 20-8-1760, overl. Beesel 14-1-1818 (oud 57 jaar); dr. van Josephus van Lijr en Catharina Jacobs; wed. van Jacobus Mathaeus Janssen?.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.     Anna Elisabeth Giesen, ged. Beesel 11-1-1780 (get. Joannes Meuter en Joanna Trines), overl. Ronckensteins Molen 27-3-1799[3].

2.     Franciscus Martinus (Francois) Gijsen, ged. Beesel 10-11-1781 (get. Henricus Bongers en Maria Smits voor Petronella Gijsen), overl. ald. 23-12-1847. Tr. 1) 1820 met Anna Maria Neeten; 2) 1824 met Christina Ebus. Volgt Beesel-IIa.

3.     Gertruijdis (Gertrude) Giesen, ged. Beesel 12-11-1783 (get. Wilhelmus Josephus Giesen en Joanna Trines), overl. Venlo 3-1-1845 (in de Bantuin aan de Kluis).

        Tr. Beesel 24-7-1816 (get.: haar broer Franciscus Giesen en de buren Hubertus Misdom, Godefroi Smits en Martin Timmermans; kerk: 25-7-1816, get. Franciscus Giesen en Godefridus Smeets[4]) met Lambertus Pipers alias Peters[5] uit Beesel, geb. Ul­beek ca. 1785, overl. ..., veldwach­ter te Venlo (1845); zn. van Tilman Pipers en Aldegonda Stokx.[6]

        Gertrude benoemde haar man op 2 januari 1845, een dag voor haar overlijden, ten overstaan van notaris De Lom de Berg tot universeel erf­genaam. Zij liet na de helft in een perceel in het Bulleveen te Venlo t.w.v. ¦ 12,‑ en de helft van roerende goederen t.w.v. ¦ 41,‑. Zou zij zonder testament zijn overleden, dan waren haar erfgenamen ge­weest: 1) Frans Giesen wonend op den Reuver; 2) Leonard Giesen, smid te Tegelen; en 3) Petronella Giesen, echt­genote van Mathijs Noldus, metselaar te Venlo.[7]

4.     Henricus Giesen, ged. Beesel 4-9-1785 (get. Gerardus Giesen en Gertrudis Bongers), overl. ald. 11-6-1803 (22 prairial an 11) als landbouwer oud 17 jaar.[8]

5.     Mechteldis (ook: Mathilde) Giesen, ged. Beesel 11-3-1788 (get. Franciscus Bongaerts en Anna Gertruijdis Kimmer­lings), overl. Kessel 28-3-1845.

        tr. Kessel 15-2-1813 (CHK) met Petrus (Pierre) Beurskens, geb. Kessel 17-10-1742, dagloner (1845), overl. ald. 13-3-1824; zn. van Henricus Beurskens en Margaretha Croonenbroek.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Michiel Beurskens, dagloner te Kessel (1845).

        b)    Agnes Beurskens, dagloonster te Kessel (1845).

        c)     Allegonda Beurskens, dienstmeid te Kessel (1845).

        d)    Windelina Beurskens, geb. Kessel 11-1-1814, overl. Tegelen 18-4-1849. Tr. ... met Godfried Hoesen, dagloner te Tegelen (1845).

        e)     Margaretha Beurskens. Tr. .. met Pieter Linssen, landbouwer te Tegelen (1845).

        f)     Jacob Beurskens, in 1845 minderjarig.

        g)    Pieter Beurskens, in 1845 minderjarig.

        h)    Jozef Beurskens, in 1845 minderjarig.

        i)     Christina Beurskens, in 1845 minderjarig.

        11 oktober 1831

        Verkoop van 2 percelen land gelegen te Beesel door Mechtildis Giesen getrouwd met Pieter Beurskens, wonende te Kessel, en Maria Theresia Driesen te Leuven (Brabant) aan Gerard Stox te Beesel woonachtig voor ¦ 38.[9]

        18 februari 1833

        Obligatie groot fr. 250 door Pieter Beurskens en echtgenote Mechtildis Giesen t.b.v. eerwaarde Adolf Hendrik Berns, allen te Kessel woonachtig.[10]

        Mechtildis Giesen liet na de helft van een huis en tuin te Kessel aan het Veer sectie B 526 en 1708. (MvS)

6.     Petronella Wilhelmina Giesen, ged. Beesel 27-2-1790 (get. Christianus Kemmerlings en Wilhelmina Meuter), overl. ald. 20-9-1794.

7.     Joannes Josephus Giesen, geb. en ged. Beesel 1-5-1792 (get. Joannes Josephus Heijligers en Anna Elisabeth Menegers). Bakker.[11] Soldaat wonend te Beesel, in Franse dienst achtergebleven (Militie 9413), overl. ...

8.     Maria Theresia (Therese) Ghijsen, ged. Beesel 17-9-1794 (get. Franciscus Trines en Maria Theresia Kemmerlings), overl. ... (na 22-2-1830).

        22 februari 1830

        BEESEL ‑ Theresia Gissen is als behoeftige opgenomen in het gasthuis te Bijloke en wordt op kosten van de gemeente behandeld. Zij werd weliswaar te Beesel geboren "van een zeer goede en eerlijke familie", maar leeft sinds het over­lij­den van haar ouders als vagabondster. De familie is in kennis gesteld.[12]

9.     Petronella Ghijssen (Gyzen), geb. en ged. Beesel 29-6-1797 (get. Leonardus Ghijsen en Mechtildis Trijnis), dienstmeid te Venlo (1825), overl. ...

        tr. Venlo 23-4-1825[13] met Mathijs Noldus, geb. Venlo 4-10-1799 (als Mathijs Arnolds), metselaarsgezel (1825); zn. van Renier Noldus (overl. Blerick 19-9-1804, daghuurder) en van Maria Janssen.

10.   Jean Leonard (Leonard) Giesen, geb. Beesel? 13-5-1800[14], overl. Tegelen 6-5-1857. Tr. Tegelen 31-5-1834 met Maria Lucia Franssen. Volgt BEESEL-IIb.

11.   Elisabeth Giesen (Gissen), geb. Beesel 17-4-1803, overl. ald. 14-3-1807.

 

3 juli 1786

G. van den Broek en Michiel Giesen, borgemeesters.[15]

juni 1801

Michaël Gijsen is jaarlijks 1 malder rogge verschuldigd aan de pastoor van Belfeld wegens een akker te Leeuwen onder Reuver.[16]

29 november 1808

Ten overstaan van Henri Antoine Mil­liard, notaris te Ruremonde, stemt Francois Bernard van der Renne, rentenier wonend te Ruremonde, toe in de doorhaling van hypotheken, t.w.:

1.     22 april 1801 (2 floreal jaar IX boek 2 no. 401) te­gen Henri Bon­gaerts en zijn echtgenote Jeanne Tri­nes, landbou­wers wonend te Besel;

2.     21 juni 1801 (2 messidor jaar IX boek 2 no. 469) te­gen Jeanne Trines, weduwe van Henri Bongaerts, land­bouw­ster, Francois Bongaerts, molenaar wo­nend op de Ron­kesteyns moolen onder Besel, Mi­chel Giesen, hoef­smid wonend te Leeuwen onder Be­sel en Jean Joseph Heijligers, landbouwer te Odi­liën­berg;

3.     10 juli 1801 (21 messidor jaar IX boek 2 no. 481) te­gen Jeanne Trines, weduwe van Henri Bongaerts, en Francois Bongaerts, molenaar wonend op de Ron­kesteyns moolen onder Besel.[17]

20 september 1809

Ten overstaan van Henri Antoine Milliard, notaris te Roermond, verkoopt Ger­trude Bongaerts, bijgestaan door en met toe­stem­ming van haar man Jean Joseph Heijligers, land­bouwer wonend te St. Odiliën­berg, hun aandeel in de goederen nagelaten door wijlen Henri Bongaerts en Jeanne Trines, de ouders van ge­noemde Gertrude Bongaerts, t.w. het deel van de Ronkesteynsmoolen aan haar toegevallen krachtens lot B in de deling van goederen d.d. 13 april l.l. gepasseerd voor de heer Petit, rechter com­missaris te Ruremonde, voor een be­drag van 500 francs aan Francois Gie­sen, hoef­smid, Ger­tru­de en Ma­thilde Giesen, land­bouwers, meerderja­rig, alswel aan Jean Joseph, There­se, Petronil­le en Leo­nard Gie­sen, allen minderjarig en kinderen van Wen­deline Bon­gaerts, weduwe van Michel Gie­sen, in leven hoef­smid wonend te Leeuwen onder Besel, laatst­ge­noem­de handelend namens haar minderjarige kin­de­ren.[18]

1815, z.d.?

BEESEL ‑ Het gemeentebestuur van Beesel is als volgt samengesteld:

Ernestus Ruijs, borgermeester

Leonardus van den Broeck, onderborgermeester

Lodovicus Bloemers, Gerardus Gerits, Michiel Giesen, Joannes Janssen, Franciscus Luttels, Albertus Meuter, Wilhelmus Smits, Joannes Spée, Petrus Stoxs en Theodorus van der Velden, raadsleden.[19]

 

 

 

BEESEL-IIa   (zn. van Beesel-I)

Franciscus Martinus Giesen (Giezen, Gijsen, Gijzen), ged. Beesel 10-11-1781, smid wonend aan de Ronckensteinsmolen te Reuver-Offenbeek, overl. ald. 23-12-1847; zn. van Michael Gijsen en Windelina Bongaerts.

tr.    1) Beesel 20-4-1820 (get. Andreas Mennen en Leonardus Giesen) met

        Anna Maria (ook: Anna Ca­tharina) Neeten, ged. Beesel 12-7-1783[20], overl. Beesel 25-1-1824 op Ronckensteins­mo­len[21]; dr. van Gerardus Neeten en Catharina Peters.

tr.    2) Beesel 13-9-1824 (kerk; get. Henricus Wolters en Gerardus Stokx) met

        Anna Christina (ook: Catharina) Ebus (Ebes), ged. Venlo 1 nivose an V op de Hooge Molen, overl. Ronckenstein gem. Beesel 12-9-1859[22], oud 65 jaar; dr. van Joannes Ebus (molenaar op de Bovenste Molen te Venlo, overl. Venlo 14-10-1823) en Margaretha Hendriks.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.     Anna Windelina (ook: Angelina) Gijzen (Giesen, Giezen), geb. Beesel-Ronckenstein 19-5-1821 (get. Godefridus Drissen en Franciscus Bongaerts), ged. idem (get. Petrus Neten en Gertrudis Giesen), voor 1847 verhuisd naar Roermond, overl. Roermond 21-7-1893.[23]

        3 oktober 1878

        Verkoop van een onverdeeld achtste gedeelte en het recht van vrije inwoning in een huis met tuin te ECHT gelegen sectie B nrs. 3048 en 3790, door mr Frans Schieffer, procureur te Roermond, als gemachtigde van Anna Wendelina Giesen, dienstmeid wonend te WEERT, aan Elisabeth Jaspers, zonder beroep te Echt, voor ¦ 200,‑.[24]

        1 maart 1879

        Obligatie groot ¦ 1500 door Philip Welker en echtgenote Gertrudis Peeters te Tegelen aan Anna Windelina Giesen te Roermond.[25]

        2 februari 1881

        Obligatie groot ¦ 1.675,‑ door Willem Peeters te Maasbree aan Anna Windelina Giesen te Roermond.[26]

        30 december 1881

        Radiatie door Anna Windelina Giesen te Roermond.[27]

        29 april 1882

        Obligatie groot ¦ 300,‑ door Aldegonda Smeets weduwe Godfried Gommans te Baarlo aan Anna Windelina Giesen te Roermond.[28]

        10 juni 1882

        Obligatie groot ¦ 300.‑ door Jan Rutten te Maasbree aan Anna Windelina Giesen te Roermond.[29]

        2 augustus 1885

        Obligatie groot ¦ 700,‑ door Mathijs Hutjens te Baarlo aan Angelina Giesen te Roermond.[30]

        Anna Wendelina liet na: Onroerend goed te Reuver (bouwland en hakhout) sectie C 446, 447, 885, 241, 779, 780, 962 groot 67 are 45 ca t.w.v. ¦ 160,‑; een rentegevende vordering groot ¦ 263,60 t.l.v. de Roermondsche Spaarbankvereniging; 90 loten t.l.v. de stad Ant­werpen wegens een geldlening, samen t.w.v. ¦ 912,‑; vele (gespecificeerde) vorderingen, alles samen t.w.v. ¦ 5.141,15. Haar erfgenamen waren: Elisabeth, Joseph, Sibilla en Johan Terhaag, kinderen van wijlen haar zus Margaretha, samen voor 1/3, elk voor 1/12; Peter, Hen­drik, Frans en Anna Janssen, kinderen van wijlen haar zus Gertruda, samen voor 1/3, elk voor 1/12; Leonard en Mathias Bötzkes en Hubertina Wirtz, kinderen van wijlen haar zus Anna Elisabeth, samen voor 1/3, elk voor 1/9. (MvS)

        26 mei 1894

        Toestemming door Peter Hu­bert Moo­ren te Reuver, als lasthebber van de erfge­namen van Wendelina Giesen te Roermond overleden, tot doorha­ling van een in­schrij­ving in het hypotheek­register te Roermond d.d. 15-1-1886 deel 23 nr. 231.[31]

Uit het tweede huwelijk:

2.     Catharina Margaretha Giezen (Giesen), geb. Beesel-Ronckenstein 28-6-1825[32], overl. na 1847.

        tr. ... met ... Terhaag, geb. ..., overl. ...; zn. van .. en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Elisabeth Terhaag. Tr. met Jacobus Roesges, wever te Schaag.

        b)    Joseph Terhaag, wever te Schaag.

        c)     Sibilla Terhaag, zonder beroep te Schaag.

        d)    Johan Terhaag, postbeambte te Remscheidt.

3.     Gertrudis Huberta Giesen (Gijzen), geb. Beesel-Ronckenstein 3-9-1827, ged. idem (get. Petrus Antonius Ebus en Gertrudis Giesen), overl. ald. 24-11-1868.

        Tr. Beesel 7-11-1856 met Jan Mathijs Janssen, geb. Beesel 9-6-1826, landbouwer, overl. ...; zn. van Joannes Janssen en Anna Margaretha Winkels.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Peter Janssen, koetsier te Dülken.

        b)    Hendrik Janssen, arbeider te Tegelen.

        c)     Frans Janssen, arbeider te Tegelen.

        d)    Anna Janssen. Tr. met Peter Willem Timmermans, arbeider te Belfeld.

4.     Petronella Gijsen (Giesen), geb. en ged. Beesel-Ronckenstein 21-11-1830 (get. Leonardus Giesen en Petronella Titeleer), overl. ald. 11-6-1854[33].

5.     Anna Elisabeth Giesen, geb. Beesel-Ronckenstein 7-12-1833, overl. na 1847.

        tr. 1)       ... met Mathias Bötzkes, in 1893 voerman wonend te Breijel.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Leonard Bötzkes, koperslager te Gladbach.

        b)    Mathias Bötzkes, schoenmaker te Gladbach.

        c)     Hubertina Bötzkes, woont 1893 bij haar vader te Breijel.

        tr.    2)    ... met Peter Mathias Wirtz.

 

8 februari 1822

Francois Giesen te Beesel verkoopt land aan Guillaume Joosten te Beesel.[34]

25 januari 1826

Brief van burgemeester Ruijs aan de taxeer­der van het vee te Beesel, F. Giezen, waarin hij schrijft dat hij heeft ver­nomen "dat de slagters dezer gemeente hoor­ne vee slagten die beter waren na de schintkuil dood te laten stee­ken, als wel voor de menschen te slag­ten, on­der anderen Silvester Bax, die zich van zulk vee be­dient."[35]

Franciscus Martinus Giesen liet na:

1a) hout en land genaamd de Beukelen sectie C groot 15 roeden; 1b) bouwland genaamd Reuvermolen sectie C groot ± 16 roeden; 1c) idem genaamd Foekenbroek sectie C groot ± 16 roeden; 1d) huisplaats genaamd Reuvermolen sectie C groot 4 roeden; 2e) 1/6 deel in vaste goederen: perceel, hout en tuin genaamd Reuvermolen sectie C groot 6 roeden; 2f) hout­gewas genaamd de Bergen onder Belfeld sectie B groot 24 roeden. (MvS)

 

 

 

BEESEL-IIb   (zn. van BEESEL-I)

Johannes Leonardus Giesen, geb. Beesel 13-5-1800, akkerknecht wonend te Beesel (Militie 9440), smid, overl. Tegelen 6-5-1857; zn. van Michiel Giesen en Wendelina Bongaerts.

tr.    1) Tegelen 9-5-1832 (CHK; kerk: 3-5-1832, get. Josephus Rütten en Gertrudis Kopmans) met

        Johanna Koopmans (Kopmans), geb. ..., overl. Tegelen 9-9-1833 (DTB); dr. van ... en ...

tr.    2) Tegelen 31-5-1834 (CHK; kerk: 3-6-1834, get. Godefridus Franssen en Wendelina Beurskens [waarsch. Bon­gaerts]) met

        Maria Lucia Franssen, geb. Steijl 13-12-1806, overl. ald. 20-2-1872; dr. van Petrus Henricus Franssen en Catharina in de Betouw.[36]

 

Uit het eerste huwelijk:

1.     Gertrudis Giesen, geb. ..., overl. Tegelen 1-8-1857, begr. 2-8-1857[37].

        Aangifte MvS van Gertrudis door haar stiefmoeder Lucia Franssen, weduwe van Leonard Giesen, smidsvrouw te Tegelen, als moeder van haar drie nog minderjarige kinderen 1. Petrus 2. Josef en 3. Johanna Giesen wonend te Tegelen in het Dorp. Gertrudis was haar stiefdochter en halfzus van de drie genoemde kinderen. Gertrudis liet na A 6/10 in huis en tuin te Tegelen, voor 5/10 deel afkomstig van haar moeder en voor 1/10 deel van haar vader.; B. goederen afkomstig van de nalatenschap van haar moeder Johanna Koopmans, t.w. landerijen te Tegelen en Belfeld t.w.v. ¦ 875,‑. Gertrudis genoot tevens inkomsten volgens akte d.d. 30-5-1839 t.o.v. notaris De Lom de Berg te Venlo en had recht op 1/10 deel in de nalatenschap van Leonard en diens tweede vrouw Lucia. Als lasten liet Gertrudis o.a. ziektekosten en begrafeniskos­ten na. (MvS)

Uit het tweede huwelijk geboren te Tegelen:

2.     Petrus Michael Hubertus (Pieter) Giesen, geb. 28-5-1835, overl. ald. 18-2-1895. Smid wonend te Tegelen (Militie 9525). Tr. Tegelen 9-5-1870 met Maria Hubertina Nooten. Volgt BEESEL-IIIa.

3.     Joannes Jozef Hubertus (Josef) Giesen, geb. 17-1-1838, overl. ald. 21-8-1891. Tr. Tegelen 25-1-1869 met Agatha Hubertina Wellens. Volgt BEESEL-IIIb.

4.     Johanna Wendelina Hubertina Giesen, geb. 23-7-1840, overl. ald. 26-12-1840.[38]

5.     Lambertus Hubertus Giesen, geb. 20-6-1842, overl. ald. 26-2-1843.

6.     Joanna Hubertina Giesen, geb. 8-2-1847, overl. ...; tr. Tegelen 9-4-1872 met August Willemsen, geb. Tegelen 16-3-1846; zn. van Wilhelmus Willemsen en Joanna Hubertz.

        vgl.: Johanna Giesen, geb. Tegelen 8-1-1847, woont later te ROERMOND.[39]

        Uit dit huwelijk:[40]

        a)    Wilhelmus Hubertus Willemsen, geb. Tegelen 4-3-1873, overl. ... Tr. Chênée 5-6-1897 met Marguérite Trillet, geb. Luik 15-7-1874.

        b)    Petrus Leonardus Hubertus Willemsen, geb. Tegelen 26-7-1874.

        c)     Lucia Maria Agatha Willemsen, geb. Tegelen 25-3-1876, overl. ... Tr. Chênée 12-10-1901 met Louis Huybrechts, geb. Coursel 22-11-1879.

        d)    Joanna Maria Wilhelmina Willemsen, geb. Tegelen 25-3-1876, overl. ... Tr. Bressoux 5-1-1901 met Jean Matthieu Humblet, geb. Fouron le Comte 30-3-1875.

        f)     Antonius Hubertus Willemsen, geb. Tegelen 21-8-1878, overl. ... Tr. Luik 25-5-1907 met Caroline Kuppers, geb. Luik 18-4-1881.

        g)    Wynand Hubert Willemsen, geb. Seraing 4-8-1880, overl. ... Tr. Bressoux 4-6-1904 met Marguérite Piedboeuf, geb. Jupille 14-5-1879.

        h)    Marie Hubertina Emilie Willemsen, geb. Borgerhout bij Antwerpen 24-3-1882, overl. ... Tr. Luik 5-1-1907 met Emile Labuchère, geb. Luik 24-3-1884.

        i)     Etienne André Joseph Willemsen, geb. Luik 1-12-1884.

        j)     Marie Hubertine Willemsen, geb. Luik 13-7-1887.

        k)    Pierre Joseph Willemsen, geb. Luik 30-3-1890.

 

31 mei 1834

Huwelijksvoorwaarden tussen Leonardus Giesen en Lucia Franssen te Tegelen.[41]

2 december 1837

Volmacht door 1. Margaretha Ververgert te Venlo; 2. Arnold Pollen aldaar; 3. Leonard Giesen te Tegelen; 4. Paulus Coopmans aldaar; 5. Maria Janssen en haar echtgenoot Jan Michiel Waltmans; 6. Matthijs Janssen, alle drie te Venlo; 7. Peter Verrienen; 8. Jacob Simons; 9. Anna Gertrudis Guertjens, alle drie te Blerick; op de heer Leclercq, advocaat te Roermond.[42]

22 februari 1838

Openbare verkoop van vaste goederen gelegen te Blerick door o.a. Leonard Giesen, weduwnaar van Johanna Coopmans, als vader en voogd over zijn minderjarig kind Gertrudis Giesen en Paulus Coopmans als toeziend voogd, allen te Tegelen wonend.[43]

Scheiding tussen kinderen van Leonardus Giesen en Johanna Koopmans.[44]

 

 

BEESEL-IIIa  (zn. van BEESEL-IIb)  

PETRUS MICHAEL HUBERTUS (PIETER) GIESEN, geb. Tegelen 28-5-1835, overl. Tegelen 18-2-1895; zn. van Joannes Leonardus Giesen en Maria Lucia Franssen.

tr. Tegelen 9-5-1870 met

Maria Hubertina Nooten, geb. Tegelen 8-9-1840, overl. ald. 23-6-1911; dr. van Theodorus Nooten en Maria Catharina Driessen.

Uit dit huwelijk geboren te Tegelen:[45]

1.     Leonardus Theodorus Giesen, geb. 20-3-1871 (Militie 9671), overl. ...

2.     Maria Christina Giesen, geb. 8-7-1873, Prefecte van de Maria-congregatie, vrij plotseling overl. ald. 22-1-1952 [bidpr. Moenik]

3.     Theodorus Petrus Hubertus Giesen, geb. Tegelen 20-9-1875, hoefsmid wonend te Tegelen (Militie 9687), overl. ...

4.     Lucia Maria Giesen, geb. 18-1-1878, overl. ...

5.     Gertruda Agatha Giesen, geb. 12-5-1880, overl. ... Trad in het klooster der Goddelijke Voorzienigheid te Steijl; werd later overgeplaatst naar Blerick en ontving de kloosternaam Generosia.

6.     Johannes Jacobus Giesen, geb. 10-11-1882, hoefsmid wonend te Tegelen (Militie 9715), overl. ...

 

 

BEESEL-IIIb  (zn. van BEESEL-IIb)

JOANNES JOZEF HUBERTUS (JOSEPH) GIESEN, geb. Tegelen 17-1-1838, smid, overl. Tegelen 21-8-1891; zn. van Joannes Leonardus Giesen en Maria Lucia Franssen.

tr. Tegelen 25-1-1869 met

Agatha Hubertina Wellens, geb. Tegelen 7-4-1839, overl. ... (na 1900); dr. van Joannes Wellens en Elisabeth Schell.

Uit dit huwelijk geboren te Tegelen:

1.     Maria Lucia Giesen, geb. 24-5-1869, overl. ... na 1900.

2.     Maria Hubertina Elisabeth Giesen, geb. 23-5-1870, overl. .... Tr. Tegelen 30-9-1901[46] met Gerardus Hubertus Thissen, geb. Vierlingsbeek 1-1-1872, overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk geboren te Bracht (D):

        a)    Jacobina Hubertina Agatha Thissen, geb. 29-7-1902.

        b)    Petrus Hubertus Jozef Thissen, geb. 17-1-1904.

        c)     Gerardus Hubertus Jacobus Thissen, geb. 10-1-1905.

        d)    Hubertina Petronella Ida Thissen, geb. 2-3-1906.

        e)     Hubertina Louisa Joanna Thissen, geb. 4-2-1908.

        f)     Hubertus Gerardus Antonius Thissen, geb. 17-6-1909.

3.     Johanna Hubertina Giesen, geb. 27-1-1872, overl. ald. 4-4-1900.

        De erfgenamen van Johanna Hubertina waren haar moeder Agatha Hubertina Wellens voor 1/4 en haar broers en zussen 1. Maria Lucie, 2. Maria Hubertina Elisabeth, 3. Leonard Mathias Hubertus, 4. Johannes Augustinus Hubertus, 5. Louis Joseph Hubert (allen meerderj.), 6. Jacobus Hubertus en 7. Wilhelmus Lambertus (beiden minderj.), elk voor 3/28 deel, zij liet na haar aandeel in een huis, bakkerij, smederij, tuin en weiland te Tegelen sectie A 3333, 813 en 1110. Als lasten liet zij o.a. na haar aandeel in de levering van stenen, pannen, buizen etc. gebruikt voor de bouw van deze gebouwen, kosten wegens levering van ijzerwaren, arbeidsloon, machines, en geneeskundige hulp en medicamenten. (MvS)

4.     Leonardus Mathias Hubertus Giesen, geb. 4-10-1873, hoefsmid te Tegelen (Militie 9679), overl. ... (na 1900). Tr. Tegelen 25-11-1907 met Helena Catharina Ketels. Volgt BEESEL-IVa.

5.     Johannes Augustinus Hubertus Giesen, geb. 10-7-1875, bakker wonend te Tegelen (Militie 9687), overl. .. (na 1900). Tr. Tegelen 3-10-1905 met Christina Gertruda Hubertina van den Broeck. Volgt ...

6.     Louis Joseph Hubert Giesen, geb. 26-12-1876, hoefsmid te Tegelen (Militie 9691), overl. ... (na 1900).

        16 januari 1896

        Nummerverwisseling tussen Joannes Christiaan Smeets te Wessem voor de loteling Louis Joseph Hubert Giesen te Tegelen.[47]

7.     Jacobus Hubertus Giesen, geb. 19-2-1879, bakker wonend te Tegelen (Militie 9703), overl. ....

8.     Wilhelmus Hubertus (ook: Lambertus) Giesen (Giessen), geb. Tegelen 19-8-1880, kleermaker te Tegelen (Militie 9707), overl. ald. 5-8-1950 [bidpr. Moenik].

 

Openbare verkoop te Tegelen op verzoek van Jozef Giesen, erfg. Peter Driessen.[48]

Joseph, smid, liet aan zijn acht nog minderjarige kinderen na de helft in landerijen in het Engerveld, huis en erf sectie A 2202, tuin A 813 en huis en erf A 2203 geschat op ¦ 1.500,‑, inboedel en smederijgereedschap ¦ 350,‑ en contanten ¦ 150,‑; samen 2000/2 =  ¦ 1.000,‑. (MvS)

 

 

 

BEESEL-IVa. (zn. van BEESEL-IIIb)

LEONARDUS MATHIAS HUBERTUS GIESEN, geb. 4-10-1873, hoefsmid te Tegelen (Militie 9679), overl. ... (na 1900); zn. van Joannes Jozef Hubertus Giesen en Agatha Hubertina Wellens.

tr. Tegelen 25-11-1907 met

Helena Catharina Ketels, geb. Belfeld 6-1-1879; dr. van Andreas Henricus Ketels en Anna Maria Rijvers.

Uit dit huwelijk geboren te Tegelen:

1.     Agatha Henrica Jozefina Giesen, geb. 23-2-1909.

2.     Jozef Joannes Henricus Giesen, geb. 14-12-1910.

 

 

4 juli 1912

TEGELEN - Obligatie groot ¦ 400,‑ door Hubert Giesen, bakker wonend te Tegelen, t.b.v. Hendrika, Hubertina, Dorothea en Josephina Boermans, alle vier zonder beroep, en Francis Antoon Boermans, goudsmid, allen wonend te Venlo, met als onderpand huis, erf en tuin te Tegelen in het Maasveld gelegen sectie A nr. 3086, groot 7 are 30 centiare. Met voorwaarden.[49][1]               Aangifte door Willem Driessen, molenaar, en Francis Bongaerts, dagloner. Hij werd 65 jaar.

[2]               14 vendemiaire, oud 45 jaar; aangifte door haar buren Paulus Luttels en Leonardus Rijnders.

[3]               G.A.Beesel; 6 germinal an VII.

[4]               CHK: 24-7-1816.

[5]               De achternaam Peters volgens overlijdensakte van Gertrudis Giesen.

[6]               Bij zijn huwelijk was hij 30 jaar oud, bij overl. van zijn vrouw 60 jaar.

[7]               Volgens MvS.

[8]               BS Beesel, Aangifte door de buren Leonard Rijnders en Philippe Meijboom.

[9]               G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel, inv.nr. 1831/116.

[10]             G.A.V.: Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel, inv.nr. 1833/19.

[11]             Franse conscriptie nr. 522.

[12]             G.A.Beesel: Oud Archief, inv.nr. 181/591.

[13]             BS 1825/14.

[14]             Volgens Militie; de akten over deze periode ontbreken in BS Beesel, dan wel zijn zeer onvolledig. Volgens Gen. Franssen werd hij geboren te Bracht (D) 25-5-1800 (CONTROLEREN).

[15]             Fotocopie zonder bronvermelding; met dank aan J. Ickenroth.

[16]             Driessen: Belfeld, blz. 127.

[17]             G.A.R.: Notarieel archief H.A. Milliard, inv.nr. 1808/292.

[18]             G.A.R.: Notarieel Archief H.A. Milliard, inv.nr. 1809/261

[19]             G.A.Beesel: Oud Archief, inv.nr. 179/1.

[20]             Doopgegevens volgens kerkregister Beesel, bevestigd in huwelijkse bijlagen uit Francis' tweede huwelijk met Catharina Ebus.

[21]             BS; Aangifte door naburen Godefridus Drissen, molenaar, en Henricus Wolters, akkerman,

[22]             BS; aangifte door naburen Gerard Stox en Peter Hendrik Sangers.

[23]             Zie ook Bevolking Roermond deel 3, 871-8.

[24]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief L. Linssen, inv.nr. 1878/323.

[25]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1879/81.

[26]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1881/20.

[27]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1881/294.

[28]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1882/109.

[29]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1882/136.

[30]             G.A.V.: Notarieel Archief J.M.L.H. Clercx te Blerick, inv.nr. 1885/149.

[31]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1894/201.

[32]             BS: Get. naburen Godefridus Drissen, molenaar en Henricus Wolters, akkerman.

[33]             BS; aangifte door de naburen Gerard Stox en Jan Gerard Schooren.

[34]             G.A.R.: Notarieel Archief ???, inv.nr. 1822/14.

[35]             G.A.Bee­sel: Oud Archief, inv.nr. 180/387; betreft huidige benaming Schinderskuil.

[36]             Zie M.Hub.H. Michels: Genealogie der familie Franssen te Tegelen van 1651 tot heden. Venlo, 1914.

[37]             DTB.

[38]             DTB en MvS: zij liet geen goederen na.

[39]             G.A.R.: Bevolking nog CONTROLEREN deel 3, 152-20.

[40]             Genealogie Franssen.

[41]             Notaris T.P.F.J. de Lom de Berg te Venlo 1834/12.

[42]             Notaris J.R. Clercx te Maasbree 1837/227.

[43]             Notaris J.R. Clercx te Maasbree 1838/42.

[44]             GAV Not. Canoy 1872/187 (mda Wim Hoezen)

[45]             Volgens Genealogie Franssen.

[46]             CHK; volgens Gen. Franssen: 1-10-1901.

[47]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1896/28.

[48]             GAV Not Canoy 1872/96 en /97 (mda Wim Hoezen).

[49]             G.A.V.: Notarieel archief M.A. Joosten, inv.nr. 1912/129.