Scholtis schepen 1 schepen 2 schepen 3 schepen 4 schepen 5 schepen 6 schepen 7 secretaris bode gezworene1 gezworene2
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431 Reijner Schellaert Johan Portken Wijne van der Bielsen
1432  
1433  
1434  
1435  
1436  
1437  
1438  
1439  
1440  
1441  
1442  
1443  
1444  
1445  
1446  
1447 Thoenis van Hillenshem Johan Portkens Lem Wallschaert Gaetken meyster Henricks
1448    
1449    
1450    
1451    
1452    
1453    
1454    
1455   Lemme Walschart Gaiden Poeten
1456    
1457    
1458    
1459    
1460    
1461    
1462    
1463 Johan Drabbe   Lemme Walschart Jhelis Kromvoet
1464        
1465        
1466        
1467        
1468        
1469        
1470        
1471        
1472        
1473 Johan Drabbe   Lemme Walschart Jelis Krompvoetz Jacob Wolff
1474      
1475 Johan Drabbe Johannes Portkens Jhelis Cromvoirt
1476 Johan Drabbe    
1477       Jennis Koufen Hein Philips
1478        
1479        
1480 Johan Drabbe Johan Portkens Jhelis Kromvoirt  
1481    
1482    
1483    
1484    
1485    
1486    
1487    
1488    
1489   Gelys Crompvoets  
1490      
1491 Jennes Portkens Sibe Ruitzenn Jelis Krompvoet Jennes Bangen Jennes Kouven Maes Bertrom
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531 Kerst in den Aldenhoff Tiel Portgens Jacop Rochus Jan Ruitzen Gerlingh Lindemanss Jan van Middelhovenn
1532    
1533    
1534    
1535    
1536    
1537    
1538    
1539    
1540    
1541    
1542    
1543    
1544 Willem van A x Elisabeth Jacob Rouckers Johan van Middelhoven
1545    
1546    
1547    
1548 Wylhem van A Johan Maess Johan Meus   Peter Buyrskens Gerat Lindemans Johan Raijmakers Johan Aeletz
1549            
1550            
1551            
1552            
1553            
1554 Johan Mais van gen Holt Johan Meus Rochus Peter Bursken van Asselt Gerardt Nilkens /Neelkens Johan Rameker Johan Alerts in gen Beick
1555  
1556 Johan Meus van Assel, oud 65 jaar
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583 Johan Kern van Fronhoven
1584  
1585 Johan Kern van Fronhoven
1586  
1587  
1588   Zill Kromvoets, oudste schepen
1589  
1590 Joost van Merssen, richter Thiel Portkens Hensken Better...
1591 Johan Kern van Fronhoven
1592  
1593 Johan Kern Johan Meuns Henrich Lindemans
1594      
1595      
1596      
1597      
1598      
1599      
1600 Johan Kern genaamd Fronhoven Jan Meuwis Heinrich Lindemans Derick Kocks Nieliss Lindemans
1601      
1602 Johan Kehrn, overl. Roermond 14-7-1602 Johan op Graet Heincken Lyndemans Nellis Lyndemans
Neelken Lijndemans
1603      
1604      
1605      
1606 Matthis van Cruichtten   Heinrich Lijndemans   Gercken Tessers
1607        
1608   Heincken Lijndemans Nellis Lijndemans
1609 Matthis van Cruchten Jan up Graedt Gerart Lindemans  
1610  
1611    
1612  
1613    
1614 Nellis Lijndemans Gill Kromvoetz
1615    
1616 Wilhelm Reinhartz Johan Phebis Nellis Li(j)ndemans Matthis in gen Nouwenhoff Cil Krompfoetz x Billiken Maessen
1617 Wilhelm Rheinhartz Nellis Lijndemans Matthis in gen Nouwenhoff  
1618        
1619 Wilhelm Reinhart Nellis Lijndemans Thijs heer Godtschalxs Cill Kromvoetz
1620 Nellis Lindemans
1621 Arnoldt Meutters Metgen Moren, weduwe van schepen Jan Phebis Nellis Lindemans
Wilhelm an gen Beeck
1622 Arnoldt Meutters Wilhelm aen gen Beeck   Gaetz Krompfoetz
1623 Stephan Reutter, scholtis van Asselt
Johan Lohe, scholtis
Wilhelm aen die Beeck Litken Ditgens, schepen van Asselt Jacob Gubbels Derick Koxs Nelis Lindemans, stadhouder schepen Peter up Schaepsbroicks, schepen van Asselt Gaetz Krompfoetz
1624 Wilhelm an gen Beeck Jacob Gubbels Nellis Lindemans Gaetz Krompfoetz
1625 Mattis van Cruchten Wilhelm aen gen Beeck Jacob Gubbels Nellis Lindemans Teisz her Gotschalck Gaetz Krompfoetz Johan Meutters, dagelijks richter
Wulm aen die Beeck     Jan der Schmeet x Gebelken
1626 Matthijs van Cruchten Willem van der Beeck Jacob Gobbels Niell Lindemans, oudste schepen Thijs her Gotschalck Johan Meutters, dagelijks richter
1627 Matthis van Cruchten Wilhelm aen die Beeck Jacob Gubbels    
1628   Jacob Gubbels Heinrich Beurskens Nellis Lindemans Jelis Krompfoetz Johan Meutters
Johan Peukens Cill Krompfoetz
    Goetz en Gaetz Krompfoetz (2 personen!)
1629 Matthis van Cruchten Jacob Gubbels Johan Peukens   Gaetz Krompfoetz Johan Meutters, dagelijk richter
Jelis Krompfoetz
1630 Enken Beijtels, weduwe van scholtis Matthis van Cruchten Jacob Gubbels Johan Peukens Jelis Krompfoetz Johan Meutters, dagelijks richter
Stephan Reuters, scholtis van Asselt Gillis Krompfoetz
  Gaetz Krompfoetz
1631 Jacob Gubbels x Lisbet Lindemans Johan Peukens   Goetz Krompfoetz Johan Meutters, gerechtsbode
Jelis Krompfoetz
1632 Jacob Gubbels Jan Peuckens Gaetz Krompfoetz  
Geutz Krompvoetz
1633 Jan Gubbels Jacob Gubbels Johan Paukens  
Jacop op den Bergh Jan Puijckens
1634 Jacob Gubbels Jan Peuckens Matthis Godtschalcks Johan Meutters, dagelijk richter
Tijs in gen Nuenhaef
1635 Jacob Gubbels Geradt Mertens Matthis Godtschalck  
1636 Werneris Horst Jacop Gubbels Gerhardt Marttens Johan Heuskens   Jan Krompvoets  
1637 Jacob Gubbels Gerhardt Mertens Matthis Godtschalcks Jan Kromfortz, laatschepen Asselt Johan Meutter, gerechtsbode, scholtis laatbank Asselt
Jacob Gobbels, laatschepen Asselt
1638      
1639 Heinken van Cruchten, legt schepeneed af 8-2-1639 Wullem Ruitzen, legt schepeneed af 27-3-1639 Jacob Gubbels   Jan Crompvoets Albert Meuters, dagelijks richter
1640 Bartholomeus van Dijck   Jacob Gubbels Gerardt Mertens    
1641   Wullem Ruitzen Jacob Gubbels Gerardt Merttens Jan Krompvoets Albert Meuter, dagelijks richter
1642 Bartholmeus van Dijck Hendrick zu Dam x Mette   Jacob Gubbels
Jacob op den Bergh
  Jan Krompvoedt Albert Meuters, dagelijks richter
1643 Bartholomeus van Dijck Hendrick zu Dam Wullem Ruitzen   Gerardt Merttens
Gerardt Vissers
  Jan Keutgens in plaats van Jan Meuters
1644 Dijck Hendrick zu Dam Wullem Ruitzen x Trincken Jacob Gubbels x Lisbet Gerardt Merttens
Gerardt Vissers
Jan Crompvoets Jan Keutgens, gerechtsbode
1645     Wullem Ruitzen x Trincken Krompvoets Jacob Gubbels   Jan Krompvoets Jan Keutgens in plaats van de scholtis
1646            
1647 Bartholomeus Dijck Hendrik zu Dam Wullem Ruijtzen      
1648 Bartholomeus van Dijck Henrick zu Dam Wullem Ruijtzen Gerardt Martens x Anna   Albert Meuters in plaats van de scholtis
1649 Hendrick zu Dam x Mett Smiets Wullem Ruijtzen Gerart Mertens    
1650 Hendrick ten Dam Wulhem Rudtssen Lijsbett Lindemans alias op den Bergh, weduwe van Jacop Gubbels Gerart Merttens Jan Crompvoets Albert Meuter, gerechtsbode
Willem Rutsen  
Wullem Ruijtzen  
1651 Hendrick ten Dam Willhem Rutsen Gerit Martens Jan Crompvoets  
1652 Henrick ten Dam Willem Rutsen Gerit Martens Jan Crompvoets  
1653 Hencken Dam   Geret Mertens Albert Meuter, bode
1654 Hendrick ten Dam Willem Rutsen    
1655 Hendrick ten Dam Willem Rutsen    
1656 Hendrick ten Dam Willem Rutsen    
1657 Johan Meuter, scholtis Hendrick ten Dam Willem Rutsen Hendrick Raijmeckers Gerart Martens  
1658   Hendrick ten Dam x 1650 Sophia Febes op Graet Willem Rutsen Hendrick Raijmeckers Geerart Martens Peeter Smiets Albert Meuter, bode
1659   Heyncken zu Dam Willem Rutsen Hendrick Raijmeckers   Peeter Smiets x Margaretha Slabbers  
1660 Jan Muijter Heijncken zu Dam Willem Rutsen Hendrick Raijmeckers Gerart Martens Petrus Smiets = Peeter Boeckensdries Loo Hencken Albert Meuter
1661 Jan Meuter   Willem Rutsen Hendrick Raijmeckers   Peter Smits Adam Baenen, vermeld 28-6-1661 Albert Meuter
1662   Hendrick ten Dam Willem Rutsen Hendrick Raijmeckers Gerart Martens Peeter Smiets Adam Baenen Albert Meuter
1663 Jan Meuter   Willem Rutsen   Gerardt Martens   Adam Baenen  
1664         Gerardt Martens    
1665 Joannes Meuter, begr. Swalmen 29-1-1665   Willem Rutsen Hendrick Raijmeckers     Jan Cuetgens, bode
1666 Albert Meuter (eerder bode) Hendrick ten Dam Willem Rutsen Hendrick Raijmeckers, begr. 7-2-1667 Gerit Martens Petrus Smeets, pachter van Boekweitsdries, begr. 5-1-1667  
1667 Albert Meuter Willem Rutsen   Albert Meuter, bode
Jan Cuetgens, onderbode
1668 Albert Meuter Hendrick ten Dam Willem Rutsen Geurt Martens Jan Smiets, vermeld 10-11-1668
1669   Hendrick ten Dam Willem Rutsen Jacob Smeets, vermeld 26-8-1669   Jan Smiets Andries Mooren, bode
1670 Albert Meuter   Willem Rutsen     Jan Smiets  
1671 Albert Meuter   Willem Ruitzen Jacob Smits Gerardt Mertens Jan Smiets  
1672 Albert Meuter   Willem Rutsen Jacob Smiets      
1673   Hendrick ten Dam, begr. 21-5-1672 Willem Rutsen   Gerart Martens   Andries Moeren
1674            
1675   Willem Rutsen   Gerard Martens Jan Smiedts  
1676     Jacob Smiets      
1677   Jan Beeck, vermeld 1-2-1677   Jacob Smiets, ziek 20-5-1677 Gerart Martens Jan Smiets Andries Moeren
1678 Albert Meuter   Willem Rutsen Gerart Martens Jan Smiets Jan Pijpers, onderbode
1679 Albert Meuter Jan Beeck   Hendrick Smiets, vermeld 2-11-1679   Jan Smiets
1680 Albert Meuter Jan Beeck Gulielmus Reutsen, begr. Swalmen 2-8-1680 als oudste schepen Henrick Smets Gerardus Mertens, begr. Asselt 10-9-1680  
1681     Jan Janssen  
1682   Hendrick Smiets    
1683 Albert Meuter x Mettien Lenaerts Leonard Baenen Hendrick Smiets Jan Janssen Jan Smiets
1684 Johannes Swaken Gerard Emonts Lindert Baenen x Elisabeth van Wessem Hendrick Smiets Jan Janssen Jan Smiets Frans ...heldens Thijs Coelen
1685 Joannes Swaken Geret Emets   Hendrick Smiets, begr. 30-9-1685 Jan Janssen Jan Smeedts Frans Gerits Thijs Coelen
1686 Joannes Swaken x Catharina Ketelaers   Leonard Baenen Jan Janssen Jan Smits   Thijs Coelen
1687 Johan Swaken     Jan Smits   Thijs Coolen
1688 Johan Swaken   Peter Quijten Jan Janssen   Frans Gerits Matthijs Colen
1689 Johan Swaken   Corst Crijnen       Frans Gerits Thijs Colen
1690 Johan Swaken Gerit Emets Corst Crijnen Peter Quijten Jan Janssen Jan Smeets
Jan Smits
Frans Gerets Thijs Coolen G. Lubbers Jan Slabbers, gezworene
1691 Johan Swaken Geret Emets Corst Crijnen Peter Quijten Jan Janssen Jan Smets Frans Gerets Thijs Coolen xJuttien Bulders Jan Slabbers
1692 Johan Swaken     Peter Quijten Jan Janssen Johannes Smeets, begr. Swalmen 26-8-1692 Frans Gerets This Coolen
1693 Johan Swaken Geret Emets Corst Crijnen Peter Quijten Jan Janssen Areth Meuter Frans Gerets x Stijncken Gerets  
1694 Johan Swaken     Peter Quijten   Areth Meuter Frans Gerets  
1695 Johan Swaken     Peter Quijten Jan Janssen Areth Meuter, jongste schepen Frans Gerardts, stadhouder Thijsken Coolen Gerard Wijnen
1696 Johan Swaken Geret Emets   Peter Quijten Jan Janssen Areth Meuter      
1697 Johan Swaken Geret Emets Corst Crijnen Peter Quijten Jan Janssen Areth Meuter Frans Gerardts Thijs Coolen  
1698 Johan Swaken   Corst Crijnen   Jan Janssen Areth Meuter x Jenneken Spoeren Frans Gerardts Theodorus Coelen, begr. 6-1-1699  
1699 Johan Swaken Geret Emets Areth Smeets, vermeld 20-10-1699 Peter Quijten Jan Janssen ArethMeuter Frans Gerardts Andries Mooren, vermeld 17-2-1699  
1700 Johan Swaken Gerard Emets   Peter Quijten Jan Janssen   Frans Gerardts Andries Mooren  
1701 Johan Swaken Geret Emets Areth Smeets     Areth Meuter Frans Gerardts Andries Mooren  
1702 Johan Swaken     Peter Quijten, begr. 6-7-1703 Jan Janssen Areth Meuter Frans Gerardts Andries Mooren, zoon van Andries x Mettien Meuters  
1703 Petrus Buijckman Gerard Emets Areth Smeets Jan Janssen Areth Meuter   Gerardus Wijnen, begr. 26-11-1703
1704 Petrus Buijckmans Geret Emets Areth Smeets Andreas Jansen Jan Janssen Areth Meuter Willem Pauwels Andries Mooren
1705   Gerard Emets, weduwnaar Areth Smeets   Jan Janssen Areth Meuter, schepen en koster Willem Pauwelssen Andries Mooren
1706   Gerard Emets   Dries Janssen   Areth Meuter Willem Paulissen Andries Mooren
1707   Gerard Emets Areth Smeets (12-6-1708)   Jan Janssen Areth Meuter   Andries Mooren
1708 Petrus Buijcman   Areth Smeets (12-6-1708)   Jan Janssen Areth Meuter Willem Paulssen Andries Mooren
1709   Gerard Emets Andries Jansen Jan Janssen Areth Meuter Willem Paulssen Andries Mooren
1710 Petrus Buijckman Gerard Emets Gossen Gerardts Dries Janssen Jan Janssen Areth Meuter Willem Paulssen Andries Mooren
1711 Petrus Buijckman Gerard Emets   Dries Janssen, begr. 23-2-1712 Jan Janssen   Willem Paulssen   Petrus van Daelen
1712 Petrus Buijckman Gerard Emets Goetsen Gerarts Jan Daemen Jan Janssen Areth Meuter Willem Paulssen Andries Mooren, begr. 10-4-1712 P. van Daelen
1713 Petrus Buijckman Gerard Emets Goetsen Gerarts Jan Daemen   Willem Paulssen Wijn Peggen, op 17-8-1712 voorgedragen als opvolger van Andries Mooren
1714 Petrus Buijckman   Gootsen Gerarts Jan Daemen Geurt Smeets Areth Meuter Willem Paulssen Wijn Peggen
1715 Petrus Buijckman   Gootzen Gerarts       Willem Paulssen  
1716 Petrus Buijckman Gerard Emets   Jan Daemen Geurt Smeets   Willem Paulssen Wijn Peggen
1717 Petrus Buijckman Gerard Emets Gootsen Gerarts Jan Daemen Geurt Smeets Areth Meuter Willem Paulssen Wijn Peggen Jacob Meuter
1718 Petrus Buijckman   Gootsen Gerarts Jan Daemen Gerard Smets Areth Meuter Willem Paulssen, begr. Swalmen 24-4-1718  
1719 Petrus Buijckman   Gootsen Gerarts Jan Daemen Geurt Smeets   Henderick Bulders, vermeld 31-1-1719 Wijn Peggen
1720 Petrus Buijckman   Gootsen Gerardts Jan Daemen Geurt Smeets   Hendrick Bullers Wijn Peggen
1721 Petrus Buijckman Gerardus Emans, pachter van Syperhof, begr. 7-5-1721 Gosen Gerarts Johan Baptista Fabritius, vermeld 4-3-1721 Geurt Smeets   Hendrick Bullers x Gertruijd Slabbers Wijn Peggen Sijbert Keuijven
1722 Petrus Buijckman Jan Daemen Gootsen Gerarts Johan Baptista Fabritius   Areth Meuter, stadhouder, begr. 29-11-1722 Hendrick Bullers Wijn Peggen Goswinus Geelen, beŽdigd als secreatris 19-10-1722  
1723 Johan Matthijs Daermans, 29-4-1723 Jan Daemen Goossen Gerardts Johan Baptista Fabritius Geurt Smeds Christiaen Bongaerts, vermeld 9-2-1723; jongste schepen op 28-9-1723 Hendrick Bulders Wijn Peggen    
1724 Johan Matthijs Daermans Jan Daemen Gotse Gerardts, stadhouder Johan Baptista Fabritius Geurt Smeedts Christiaen Bongaerts Hendrick Bulders Wijn Peggen    
1725 Johan Matthijs Daermans Jan Daemen   Johan Baptista Fabritius Geurt Smeets Christiaen Bongaerts Hendrick Bulders Wijn Peggen    
1726 Johan Matthijs Daermans Jan Daemen, begr. 30-1-1727 Goossen Gerardts Johan Baptista Fabritius   Christiaen Bongaerts Hendrick Bulders Wijn Peggen Goswin Geelen  
1727   Geret Emets, vermeld 18-3-1727       Christiaen Bongaerts      
1728 Johan Matthijs Daermans Geret Emets   Johan Baptista Fabritius Geurt Smets Christiaen Bongaerts Hendrick Bulders Wijn Peggen Sijbert Kuijven
1729 Johan Matthijs Daermans Geret Emets Goetsen Geraerdts   Geurdt Smeets      
1730 Johan Matthijs Daermans         Christiaen Bongarts Hendrick Bulders, begr. 6-7-1730 Wijn Peggen
1731 Johan Matthijs Daermans           Jan Heijnen, vermeld 10-10-1730  
1732 Johan Matthijs Daermans   Gootsen Gerardts   Geurt Smeets   Jan Heijnen  
1733 Johan Matthijs Daermans           Jan Heijnen  
1734 Johan Matthijs Daermans           Jan Heijnen  
1735 Johan Matthijs Daermans   Gosuinus Gerits, begr. 13-9-1735       Jan Heijnen  
1736 Johan Matthijs Daermans            
1737 Johan Matthijs Daermans            
1738 Johan Matthijs Daermans         Jan Heijnen  
1739 Johan Matthijs Daermans     Godefridus Smeets, begr. 3-6-1740      
1740 Johan Matthijs Daermans Gerit Emets Hermen Raemaeckers, vermeld 24-4-1740 Johan Baptista Fabritius Hendrick Coenen, vermeld 25-10-1740 Christiaen Bongarts Jan Heijnen Wijn Peggen
1741 Johan Matthijs Daermans Gerit Emets Hermen Raemaeckers Johan Baptista Fabritius Hendrick Coenen Christiaen Bongaerts   Wijn Peggen Hendrick Anthoin Gheelen
1742 Johan Matthijs Daermans   Hermen Raemaeckers J.B. Fabritius, oudste aanwezige schepen, overl. Roermond 6-4-1754 Hendrick Coenen Christiaen Bongarts Jan Heijnen Wijn Peggen
1743 Johan Matthijs Daermans Gerit Emets   Hendrick Coenen      
1744 Johan Matthijs Daermans Gerit Emets Hermen Raemaeckers   Christiaen Bongaerts   Wijn Peggen
1745 Johan Matthijs Daermans Gerit Emets Linnert Tessers Hendrick Coenen     Wijn Peggen
1746 Johan Matthijs Daermans     Dirck Geradts   Hermen Ramackers Jan Heijnen, pachter van Genaenhof, begr. 1-7-1747  
1747 Johan Matthijs Daermans     Theodorus Geradts, begr. 28-9-1747     Wijn Peggen
1748 Johan Matthijs Daermans         Joannes Sillen, vermeld 10-12-1748  
1749 Johan Matthijs Daermans Gerat Emets Linnaert Tessers Matthijs Bongaerts, vermeld 28-1-1749 Hendrick Coenen Herman Raemaeckers Johannes Sillen Wijn Peggen
1750 Johan Matthijs Daermans   Linnert Tessers Matthijs Bongaerts Hendrick Coenen Herman Raemaeckers Joannes Sillen Wijn Peggen Jurgen Keijser, gerechtsbode
1751 Johan Matthijs Daermans Gerardus Emets, begr. Asselt 20-10-1751 Leonard Tessers, begr. 22-2-1752 Mathijs Bongarts Hendrick Coenen Hermen Raemaeckers Joannes Sillen Wijn Peggen  
1752 Johan Matthijs Daermans Jan Verheggen, beŽdigd 9-11-1751 als opvolger van Gerard Emits Willem Heijnen, beŽdigd 18-4-1752 als opvolger van Leonard Tessers     Herman Raemaeckers Joannes Sillen    
1753 Johan Matthijs Daermans Jan Verheggen Willem Heijnen     Hermen Raemaeckers   Wijn Peggen, begr. 16-9-1754  
1754 Johan Matthijs Daermans     Matthijs Bongarts Hendrick Coenen   Joannes Sillen Cornelis van Keecken, beŽdigd 3-12-1754 als opvolger van Wijn Peggen  
1755 Johan Matthijs Daermans Jan Verheggen Willem Heijnen Matthijs Bongarts Hendrick Coenen Hermen Raemaeckers Jan Sillen, begr. 19-11-1755 Cornelis van Keecken  
1756 Johan Matthijs Daermans Jan Verheggen Willem Heijnen Matthijs Bongarts Joannes Mevissen, beŽdigd 18-5-1756 Hermen Raemaeckers Joachim op den Camp, beŽdigd 27-1-1756 Cornelis van Keecken  
1757 Johan Matthijs Daermans, legt ambt neer 9-8-1757   Willem Heijnen Matthijs Bongarts Joannes Mewessen Hermen Raemaeckers Jochem op den Camp Cornelis van Keeken  
1758 Nicolaes Joseph Henderickx   Willem Heijnen Mathijs Bongarts Joannes Mewessen Hermen Ramaeckers Jochem op den Camp Cornelis van Keeken  
1759 Nicolaes Joseph Henderickx Johannes Verheggen x 1750 Catharina Gijsberts Willem Heijnen Matthijs Bongaerts Joannes Mewissen Hermen Ramaeckers, voorzittend schepen x Catharina Fredricxs Joachim op den Camp, begr. 17-1-1759 Cornelis van Keeken  
1760 Nicolaes Joseph Hendrickx Jan Verheggen         Herman Hermans, beŽdigd 22-4-1760 als opvolger van Joachim op den Camp Cornelis van Keeken  
1761 Nicolaes Joseph Hendrickx Jan Verheggen   Mathias Bongaerts, begr. 17-3-1761     Herman Hermans Cornelis van Keeken  
1762 Nicolaes Joseph Hendrickx     Thomas Ubbels, beŽdigd 2-1-1762 als opvolger van Matthijs Bongaerts Joannes Mewessen        
1763 Nicolaes Joseph Hendricks Johannes Verheggen   Thomas Ubbels     Hermanus Hermans Cornelis van Keecken  
1764 Nicolaes Joseph Hendricks Johannes Verheggen   Thomas Ubbels Joes Meeuwissen Hermen Raemeckers Herman Hermens Cornelius van Keecken  
1765 Nicolaes Joseph Henderickx Jan Verheggen Willem Heijnen Thomas Ubbels   Hermen Raemeckers   Cornelis van Keken  
1766 Nicolaes Joseph Henderickx Jan Verheggen Willem Heijnen Thomas Ubbels Johannes Mewessen   Cornelis van Keecken Jurgen Keijser
1767 Nicolaes Joseph Henderickx Jan Verheggen Thomas Ubbels Joannes Mevessen Jan Huijben, benoemd 27-1-1767 na opzegging door Hermanus Ramaeckers Hermanus Hermans, begr. 17-3-1768 Cornelis van Keeken
1768 Nicolaes Joseph Henderickx Jan Verheggen Thomas Ubbels Joannes Mevessen   Cornelis van Keeken
1769 Nicolaes Joseph Henderickx Jan Verheggen Thomas Ubbels      
1770 Nicolaes Joseph Henderickx
Joannes Bernardus Chanoine
Jan Verheggen Thomas Ubbels Joannes Mevessen Jan Huijben  
1771 Joannes Bernardus Chanoine Jan Verheggen Thomas Ubbels   Jan Huijben Joannes Gerardts, beŽdigd 19-2-1771 als opvolger van Herman Hermans  
1772 Joannes Bernardus Chanoine   Thomas Ubbels   Jan Huijben    
1773 Joannes Bernardus Chanoine           Cornelis van Keeken
1774 Joannes Bernardus Chanoine   Thomas Ubbels        
1775 Joannes Bernardus Chanoine       Jan Huijben    
1776 Joannes Bernardus Chanoine   Thomas Ubbels   Jan Huijben Joannes Gerardts, overl. 31-5-1776  
1777 Joannes Bernardus Chanoine Jan Verheggen Thomas Ubbels      
1778 Joannes Bernardus Chanoine          
1779 Joannes Bernardus Chanoine   Dirck Janssen, voorgedragen 28-9-1779 als opvolger van Thomas Ubbels     Cornelis van Keeken
1780 Joannes Bernardus Chanoine Jan Verheggen   Joannes Mevissen Jan Huijben, overl. 9-6-1780 Cornelis van Keeken J.H. Dresens
1781 Joannes Bernardus Chanoine   Dirck Janssen Joannes Mevissen Cornelis van Keeken
1782 Joannes Bernardus Chanoine Joannes Verheggen Dirck Janssen Joannes Mevissen Cornelis van Keeken
1783 Joannes Bernardus Chanoine   Dirck Janssen   Cornelis van Keeken
1784 Joannes Bernardus Chanoine Jan Verheggen Dirck Janssen Joannes Mevissen Cornelis van Keeken
1785 Joannes Bernardus Chanoine Joannes Verheggen overl. 27-2-1785 Dirck Janssen   Joes Ceuven, vermeld 24-8-1785 Cornelis van Keeken
1786 Joannes Bernardus Chanoine, overl. Roermond 25-4-1789 Hendrick Wijnen,vermeld 6-1-1786 Dirck Jansen Joannes Mevissen   Cornelis van Keeken
1787 Hendrik Wijnen x 1774 Ida Sanders     Johannes Ceuven Cornelis van Keeken
1788 Joannes Josephus Cox Hendrik Wijnen Dirck Janssen Joannes Mevissen Jan Ceuven Cornelis van Keeken J.L. Corens
1789 Joannes Josephus Cox Hendrik Wijnen Dirck Janssen Johannes Ceuven  
1790 Joannes Josephus Cox Hendrik Wijnen   Joannes Ceuven Cornelis van Keeken
1791   Hendrik Wijnen      
1792 Joannes Josephus Cox Hendrik Wijnen   Joannes Ceuven Cornelis van Keeken
1793 Hendrik Wijnen      
1794 Hendrik Wijnen      
1795 Joannes Bernardus Jochams   Dirck Janssen Joannes Ceuven Cornelis van Keeken, overl. 5-7-1795
1796