Scholtis schepen 1 schepen 2 schepen 3 schepen 4 schepen 5 schepen 6 schepen 7 landschrijver bode schatheffer
1412 Wolter van Pardelaer
1413  
1414  
1415  
1416  
1417  
1418  
1419  
1420  
1421  
1422 Wolter van Paerle Johan Heydenssoen van Belfelt Gerat Heutman Geerman Heynen Tijs van Lewen Hen Rutten der smyt Hen Tilmanssoen Rueb van den Cruytsberch
1423            
1424 Wolter van Parle Johan Heydenssoen Gerwyn Heynenssoen Johan der Smyet Johan Tilmanssoen Rabol van den Kruytsberghe Heynrich van Eyck
1425 Reyner van Obbendorp Johan Heydenssoen German Heynenssoen Johan Ruttensoen   Raeb van den Cruytsbergh  
1426 Reynaer Schelaert van Obbendorp, bastaard   Johan Rutten   Rabolt van den Cruytsberge Heynrich Beurskens
1427   Gerit Hoeftman Gerwin Heynenssoen Johan Tijlmanssoen
1428  
1429  
1430  
1431  
1432  
1433  
1434  
1435 Reyner van Obbendorpp Segher van Hoeghsteden Ghijsbrecht Neuten Gilken Femkens
1436    
1437    
1438    
1439 Reyner van Obbendorp Thijs van genen Bosch Gerart Heutman Seger van Hoechstaden Ghijs Neuten Peter Windelen Gyel Femken Dicken Berben
1440    
1441    
1442    
1443    
1444    
1445    
1446    
1447    
1448    
1449 Johan van der Maezen   Peter Wyndelen
1450      
1451      
1452 Thonys van Hillenthem Johan van der Masen Segher van Hoeghstaeden  
1453  
1454  
1455  
1456  
1457  
1458 Johan Drab Heynrich des alden boeden zoen Gerat Roevers Peter Wyndelen zoen
1459 Johan Drabbe Heyn Buersken Jenken Schomeker
1460    
1461    
1462    
1463    
1464    
1465    
1466    
1467    
1468    
1469    
1470 Johan Drabbe Gaert Lucken Henrick van Belfelt   Gheerken de Bode
1471    
1472    
1473    
1474 Johan Drabbe Heyne van der Maezen Sweder van Rungenberch Peter Snackert [Suackert?] Johan Schomeker
1480 Johan Drabbe  
1481  
1482 Coenrairt Pijll Heyne van der Mazen Wolfart Ghenen Heynrick van der Hoeven Willem van Belfelt
1483    
1484    
1485    
1486    
1487 Conraet Pijll Henric van der Masen Gerart Slepken
1488  
1489  
1490  
1491  
1492  
1493  
1494  
1495  
1496  
1497  
1498  
1499 Ziets van Herkenboss Heyn ter Maessen Henrick van den Brueck
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540 Loetwick in der Horst Henrick Slabbartz Goertgen op then Ronckensteyn
1541    
1542    
1543    
1544    
1545    
1546     Peter van der Groten Hoeven Peter van Belfent Johan Vlegels
1547          
1548 Lodewich in der Horst Heinrich Slabbertz Henrick Borskens Geryt Roevers      
1549 Lodewich in der Horst   Hendrick Burskens Gerit Rovers Peter van der Groeter Hoeven Peter van Belffent  
1550             Johan Vlegels
1551   Heynrich Slapbart     Peter op der Hoeven    
1552            
1553            
1554     Heincken Bursken      
1555   Henrick Slabbers Geryt Roevers    
1556          
1557          
1558 Loedwich in der Horst Henrich Slabbert Wilhelm Quijten Gerat Roevers Peter van Belffynt  
1559 Loidwich van der Hoerst Heynrich Schlabbert Wilhelm Qwytten   Ghijs an gen Loe Johan Flegels
1560        
1561 Lodwich in der Horst Henrich Slabbert Wilhelm Quijten Wilhelm aen gen Beick  
1562        
1563   Wylhelm Quyten Wylhelm aen gen Beeck  
1564        
1565        
1566        
1567   Wilhelm Qwyten Wilhelm ain de Beeck Peter tho Belffen
1568        
1569        
1570   Wyllem Quijten   Peter to Belfelt Thijs aen gen Loe
1571 Loidwich in der Horst Wilhelm Qwijten Claes Schloussen Wilm an der Beeck Peter Vlegels
1572 Wilhelm Qwiten Wilhelm an gen Beeck  
1573      
1574 Peter ahm Broick Wyelm Qwiten Jan Beurskens Wilhem an gen Beeck Peter Flegels
1575    
1576 Wilhelm Qwiten Wilhelm an de Beeck
1577  
1578 Johan Kern genaamd Fronhoven  
1579    
1580   Peter Jetten   Wilhelm van den Gaffelen
1581    
1582    
1583 Johan Kern genaamd Fronhoven Wilhelm Quijten Johan op gen Ronckenstein
1584  
1585 Johan Kehrn genaamd Fronhoven
1586  
1587 Fronhoven Johan van de Cruitzbergh Arett Kuper Leonardt Engels
Leonart an gen Platze
1588 Fronhoven Johan van den Cruitzbergh Arrett Kupers Leonart Ingels Gerhart Wolffertz Goerdt van der Hoeven
1589 Fronhoven Peter van der Hoeven     Lenart Engels Gerhart Wouffertz Goerdt van der Hoeven
1590 Fronhoven Johan op den Creutzberch Aret Kueper Lenart Engels Gerhart Wouffertz Goerdt van der Hoeven Geiss van gen Rae
1591 Fronhoven Johan van den Cruitzbergh Lenart Engels      
1592            
1593 Johan Keer genaamd Fronhoven Jan van den Crutzberch Theiss Dorssers Lenardt Engels Gerart Wolffertz Goerdt op der Hoeven Geiss van gen Raedt
Theiss op die Scheidt
1594   Theiss op gen Scheidt Leonart Engels van gen Ray Gerart Wolffers Lens an gen Deick Goerdt op gen Hoiff  
1595   Theis op gen Scheidt Lenart Engels Gerhart Wouffertz Leins an gen Deick   Geiss
1596   Teiss an gen Deick? Leonart Engels Gerardt Wolffers Lens an gen Deick    
Theiss Dorssers
1597 Johan Kehrn genaamd Froinhoven Theijss Dorssers Leonardt Engels     Goerdt op der Hoeven  
1598   Peter op den Creutzberch Theis Dorssers Leonart Engels Gerhart Woulffertz Lins an gen Deick Goerdt ahn der Hoeven Geiss
1599   Wilhelm Qwiten   THISS Schlousen         Gijs van gen Raijdt
1600 Johan Kerhn genaamd Fronhoven Wilhelm Qwiten Peter op den Cruitzberch   Leonart Engels Gerhardt Wolffertz Lenss an gen Deickh Goerdt up der Hoeven  
1601 Johan Kehrn genaamd Fronhoven   Peter op den Cruitzberch   Leonardt Engels   Lens aen gen Deyckh    
1602 Johan Kehrn genaamd Fronhoven       Gerhardt Wolffertz Linss an gen Dijck Goerdt up der Hoeffen Gijs van gen Raij
1603 Fronhoven Wilhelm Qwiten Peter op den Creutzberch   Gerhardt Wolffertz Goerdt op der Hoeven  
1604 Johan Kern genaamd Fronhoven x Johanna Pollart Wilhelm Qwiten Peter op den Creutzberch Thiss Schloussen Wilhelm Verkissen Gerhardt Wolffertz Goerdt up der Hoeffen  
1605 Arnoldt van den Camp Wilhelm Qwiten Peter op den Creutzberch Thiss Schloussen Wilhelm Verkijssen   Goerdtgen Rutgens Heincken Ingelen Gijs van gen Raey
1606   Wilhm Quiten   Theiss Sluisen Wilhm Verkissen      
1607   Wilhelm Qwiten     Wilhelm Verkissen Gerardt Wolffertz Heinrich Ingels Gijs van gen Raedt
1608   Wilhelm Qwiten   Thiss Schlaussen Wilhelm Verkissen   Goerdt Verhoeven?    
1609   Wilhelm Qwiten     Wilhelm Verkissen Gerhardt Wolffertz Heinrich Meertz   Geiss van genRaedt
1610   Wilhelm Qwiten   Thiss Schloussen Wilhelm Verkissen Gerhardt Wolffers   Heincken Ingels
1611   Wilhelm Qwiten Peter op den Cruysbergh This Schloussen Wilhelm Verkissen     Heincken Ingels
1612   Wilhelm Qwiten   This Schlousen        
1613 Arnoldt von den Camp Wilhelm Qwiten Peter op den Creutzberch Theiss Schloussen Wilhelm Verkissen Gerhardt Wolffertz Heinrich Meertz Heincken Ingels
Wilhelm Walsberch
1614              
1615   Wilhelm Qwiten Peter up den Crutzberch   Gerhardt Wolffertz Heinrich Meertz  
1616 Arnoldt van den Camp Wilhelm Qwiten Peter up den Crutzberch Thiss Schlousen     Heinrich Engels
1617 Camp Wilm Quijthen Peter van den Cruitzbergh This Schlousen Gerhardt Wolffertz   Heinrich Engels
1618     Peter op den Cruitzbergh Gerhardt Wolffartz   Heinrich Eingels
1619       Pawels in der Houffen     Heinrich Eingels
1620   Wilhelm Qwiten Peter up den Crutzberch Paulus in der Hoeven Gerhardt Wolfferts Heinrich Leisten Heinrich Engels
1621     Peter up den Crutzberch Gerardt Crutzberg Willem Pawelssen zoon in der Houffen   Heinrich Engels
1622 Arnoldt van den Camp Willem Quiten Peter up den Crutzbergh Gerhardt van de Crutzbergh Paulus in der Hoeven   Heinrich Eingels
1623 Wilhelm Quiten Wilhelm Keupers Gerhardt Cruitzberch Paulus in gen Hoeve Heinrich Wolffertz Heinrich Meertz Heinrich Eingels
1624 Wilhelm Keupers Gerardt van den Crutzberch Paulus in der Hoeven Heinrich Wolfferts Heinrich Meertz Heinrich Eingels
1625 Paulus in der Hoeven Heinrich Wolffertz Heinrich Meertz Heinrich Eingels
1626 Pauluss in der Heuven Heinrich Wolffertz Heinrich Meertz Heinrich Engels
1627 Paulus Schlabbertz Paulus in der Hoeven Heinrich Wolffertz Heindrich Meertz Heinrich Eingels
1628 Goerdt Quiten Johan van den Bungart Goerdt up den Crutzbergh Peter Quiten Heinrich Wolffertz Heinrich Meertz Heinrich Eingels
Heinrich Leisten
1629 Johan up den Bongardt Goerdt up den Crutzbergh Peter Quiten Heinrich Wolffertz Heinrich Leisten Heinrich Eingels
Johan Bungartz
1630 Claess up den Kamp Johan van den Bungart Goerdt up den Crutzbergh Heinrich Wolffertz Heinrich Meertz Peter Quiten
1631 Claess up den Kamp Jan up den Bungardt Goerdt up den Crutzbergh     Peter Quiten
1632 Claess up den Kamp Bungardt Creutzbergh Goerdt up den Kamp     Peter Quiten
1633 Claess up den Kamp Johan up den Bungart Goerdt up den Creutzbergh Goerdt up den Kamp Heinrich Wolfferts Heinrich Meertz Peter Quiten
1634 Claess up den Kamp Johan up den Bungart        
1635   Johan up den Bongardt   Gerardt up den Broick Heinrich Wolffertz Heinrich Meertz Mattis Engels Petro Quiten
Gerardt aen den Broeck
1636   Jan op den Bongart         Mathijs Engels  
1637 Nicolaes op den Camp Jan op den Bongardt   Gerardt aen den Broeck   Hendrick Mertss Mattis Engels  
1638 Jan op den Bongart Gordt op den Cruijtzberch   Hendrick Wolfartz Hendrick Mertz   Peeter Quijten
1639 Jan op den Bongardt Gerardt aen gen Broeck   Mattijs Engels  
1640 Bartholomeus van Dijck Jan op den Bongardt     Tijs Engels  
1641 Bartholomeus a Dijck Jan op den Bongart Gerardt aen gen Broeck   Matthijs Engells  
1642 Bartholomeus van Dijck x Joanna Paulussen Jan op den Bongart Peeter Quijten ?     Matthijs Engels Peter Quiten
1643   Jan op den Bongardt Gerardt aen gen Broeck     Peter Quiten
1644   Jan op den Bongardt     Mathijs Engels  
1645 Bartholomeus van Dijck Dirick Lienen Jan op den Bongardt Gerard aen gen Broeck   Matthijs Engels  
1646 Dijck Dirick Lienen Jan op den Bongardt Gerardt an gen Broeck Hendrick Wolfarts Hendrick Gijsen Matthijs Engels  
1647 Dijck Dirick Leijne Jan op den Bongart Wulhem Quijten Gerardt an gen Broeck Hendrick Wolfartz Hendrick Gijsen Mathijs Engels P. Quijten
Geurdt Quyten
1648 Bartholomeus van Dijck   Jan op den Bongardt   Peeter Quijten     Matthijs Engels
1649   Derick Leenen Jan op den Bongartt   Peeter Quijten     Matthijs Engels
1650     Wulhem Quyten     This Ingels
1651   Jan Bongarts Wulhem Quijten Hendrick Wolffers Hendrick Giesen   Gordt Quyten
1652 Dick Willem Quijten x Elisabeth Engelen Willem Stevens Hendrick Wolffers Hendrick Giesen Mathijs Engels Goerdt Quyten
1653   Willem Quijten     Matthis Engels
1654   Gordt Cruijsbergen Willem Quyten       Gordt Quijten
1655   Gordt Cruijsbergen Willem Quijten       Gordt Quijten
1656     Willem Quijten     Matthijs Enggels Gordt Quijten
1657     Willem Quijten Willem Sthevens   Matthijs Enggels Gordt Quijten, bode
Hermen Smiett, bode
Jan Leenen, onderbode
1658   Gordt Cruijsbergen Willem Quijten       Gordt Quijten
1659 Dijck Gordt Cruijsbergen Willem Quijten x Lisbet Enggels   Condert aen gen Broeck Hendrick Giesen Matthijs Enggels Gordt Quijten
1660 Dijck Gordt Cruijsbergen Willem Quijten Willem Stevens Condert aen gen Broeck Hendrick Giesen x Catharina   Gordt Quyten
Jan Leenen, onderbode
1661   Gordt Cruijsbergen Willem Quijten   Condert aen gen Broeck Hendrick Giesen   Gordt Quijten
1662   Geurt Cruijsbergh Willem Quiten       Matthijs Enggels Geurt Quiten
Jan Leenen, onderbode
1663   Gordt Cruysbergen Willem Quyten   Condert aen gen Broeck Hendrick Giesen Matthijs Enggels Gordt Quijten
Jan Leenen, onderbode
1664   Gordt Cruijsbergen Hubert Quijten   Condert aen gen Broeck Hendrick Giesen   Jan Quijten
Jan Leenckens, onderbode
1665   Gordt Cruijsbergen Hubert Quijten     Matthijs Enggels, overl. voor 1667 x Johanna Claessen Jan Quijten
1666 Dijck Gordt Cruijsbergen Hubert Quijten Willem Stevens Condert aen gen Broeck Jan Quijten
1667 Gordt Cruijsbergen Hubert Quijten Willem Stevens   Jan Quijten
1668     Condert aen gen Broeck Hendrick Trines Jan Leenen, onderbode
1669 Peter van Boshuijsen Gordt Cruijsbergen Hubert Quijten Jan Quijten
1670      
1671 Peeter van Boshuijsen Geurt Cruijsbergen Hermen Gerits Hubert Quijten Jan Quijten
1672   Gordt Cruijsbergen   Hubert Quijten Jan Quijten
1673   Gordt Cruijsbergen   Hubert Quijten Jan Quijten
1674     Hermen Gerits Hubert Quijten Peeter Bongarts Jan Quijten, onderbode
1675   Gordt Cruijsberghen       Peeter Giesen Peeter Wilms Jan Leenkens, onderbode
1676   Geurt Cruijsbergen   Hubert Quijten Peeter op den Bongart Peter Willems Jan Quijten, bode
Hendrick Guelen, onderbode
Jan Leenkens, onderbode
1677       Hubeert Quijten Peter Bongaerts
1678        
1679         Jan Peeters Jan Buerskens Dierck Geerits, onderbode
1680 Boshuijsen Geurt Cruijtbergen Hermen Geerarts Peeter Bongarts   Jan Buerskens
1681 Gordt Cruijsbergh Peeter op den Bongart     Peeter Quijten, bode
1682 Guert Cruijsbergen Peeter Bongarts   Jan Buerskens Dierck Stevens Peeter Quijten
1683   Peeter Bongarts   Jan Burskens Dierck Stevens Peeter Quijten, bode
1684 Cocx Geurt Cruijsbergen     Jan Burskens  
1685 Cocx          
1686 Franciscus Cox   Willem Wilms   Jan Peters Jan Beurskens Dierick Stevens
1687 Franciscus Cox Gordt Cruijsbergen Hendrijck Aredts Wilhelmus Wilms Peter Bongaers   Jan Beurskens Dirick Stevens
1688 Franciscus Cox Geurt Cruijsbergh   Wilhelmus Willems Peter Bongaers Jan Peters   Dierick Stevens
1689   Geurdt Cruijsberch   Willem Willems   Jan Peters Jan Beurskens   Willem Willems, bode
1690* Franciscus Cox Geurt Cruijsbergh, oudste schepen Henderick Arets Willem Willems Peter Bongaerts Jan Peters Jan Beurskens Dirick Stevens Peter Quijten, bode
Ercken Letiens, bode
1691       Willem Willems (Belfeld)   Jan Peters (Belfeld)   Erke Leenkens, bode
1692 Cox Geurt Cruijsbergh Hendrick Arets Willem Willems Peter Bongaerts Jan Peters Willem Gerardts Dierick Stevens Ercken Lenkens, bode
1693 Franciscus Cox Geurt Cruijsbergh Hendrick Aredts Willem Willems   Jan Peters Willem Gerarts Dierick Stevens Peter Quijten, bode x Elisabeth Beurskens
1694 Geurt Cruijsberghe Henderick Arets Willem Willems Peter Bongaers Joes Wolffers Willem Gerarts   Peter Quijten, bode
1695 Hendrick Arets   Willem Gerits   Peter Quijten
1696        
1697 Hendrick Arets Willem Willems Gort Wolffers Willem Gerits   Peter Quijten
Erken Leenkens
1698 Cox Henddirk Arets Willem Willems Geurdt Wolffers Willem Gerarts   Peter Quijten
1699 Cox Hendrick Arets Willem Willems Geurt Wolffers Willem Gerits Dirick Stevens
1700 Jan Sanders Henderick Arets Willem Willems Jan Peulen Gerit Wolfers Willem Gerarts Dirick Stevens Erke Lenkens
1701               Petrus Quijten
1702             Dirrick Stevens
1703 Jan Sanders         Willem Gerarts Dierick Stevens Peter Quijten
1704         Goert Wolfers Willem Gerarts
1705 Cox   Hendrick Arets   Jan Peulen   Willem Gerarts Peter Quijten
1706              
1707 Jan Sanders Hendrick Arets, stadhouder wegen overlijden van de scholtis Willem Willems Jan Peulen Goert Wolfers Willem Gerarts Peter Quyten Jan Snijders
1708 Frederix Cox Jan Sanders Hendrick Arets Peter Wolfers Jan Puijlen Gerat Wolfers Willem Geraert Peter Quijten x Elisabeth Beurskens
Junckers Conraert Gerits
1709 Hendrick Conrard Junckers   Hendrick Arets Jan Peulen Jacob Nelissen Willem Gerardts  
Conraert Gerits
1710 Cox Jan Sanders Lendert Jansen Jan Puijlen Jacob Nissen of Nelissen Conraert Gerits   Thijs Weggen
1711 Cox   Lindert Janssen Jan Peulen Jacob Niessen Willem Gerarts Peter Quiten
Conraerd Gerits
1712 Fredericus Jacobus Cox       Jacob Nyessen Conraerdt Gerits
Conrardt Wolffers
 
1713 Cox Jan Sanders Lendert Janssens Jan Peulen   Willem Geraerts Peter Quijten
1714 Cox Jan Sanders   Jan Peulen Jacob Nijssen Willem Gerardts Peter Quijten
Conrardt Gerits
1715 Cox Jan Sanders   Jan Peulen      
1716 Cox Jan Sanders Lindert Jansen Jan Peulen Jacob Nijssen Willem Gerarts Peter Quyten
Conrardt Gerardts
1717 Frederick Jacob Cox Jan Sanders Lendert Janssen x Sophia Houten Jan Peulen   Willem Geraets Peter Quyten x Elisabet Beurskens
Henderik Janssen
1718 Cox       Jacob Nissen Conraert Gerits  
1719 Cox Jan Sanders, overl. 13-1-1719 Willem Quijten   Jan Peulen Willem Gerarts Peter Quijten
1720 Frederick Jacob Cox     Jacob Niessen, Belfeld Wilhelmus Gerits  
Conraerdt Gerarts, Belfeld
1721   Lindert Janssen Jan Peulen   Willem Gerardt Peter Quiten x Elisabeth Beurskens
1722   Linnardt Janssen Jan Peulen Willem Gerardts Peter Quyten
1723 Fredricus Jacobus Cox Henricus Arets, overl. 13-6-1724, wedn. van Joanna Beurskens Linnardt Janssen     Willem Gerarts Peter Quijten Joost Janssen
Jan Trines
1724 Fredricus Jacobus Cox Gerardt Heijnen (Belfeld) Jan Trines Lenardt Janssen Jan Peulen x Neesken Nijssen Jacob Nijssen (Belfeld) Willem Gerets x Maria Joosten Peter Quijten x Elysabeth Beurskens
1725 Fredrick Jacob Cox   Jan Trines Linnaerdt Janssen x Gertruijdt Beurskens Joannes Peulen, overl. 7-8-1725, echtg. van Agnetis Nijssen (overl. Beesel 19-10-1730) Willem Gerarts Peter Quijten
1726 Fredrick Jacob Cox Geridt Heijnen x Petronella Poelen Jan Trines Lindert Janssen Jacob Nijssen, oudste schepen Willem Gerits Peter Quijten
  Gerardt van den Broeck
1727 Fredrick Jacob Cox Geridt Heijnen Jan Trines Linnert Janssen Jacob Nijssen Geridt van den Broeck Willem Gerits Petrus Quijten, overl. 24-9-1728, echt. van Elizabetha Beurskens (overl. 18-6-1739).
1728           Wilhelmus Gerits, overl. 8-5-1729, wedn. van Agnes Hempes (overl. 3-6-1721), echtg. van Maria Joosten (hertr. 29-1-1732 met schepen Leonardus Janssen).
1729 Frederic Jacob Cox   Jan Trines x Margrita Cloudt Linnert Janssen, oudste schepen Hendrick Ketellaers Geridt van den Broeck Willem Gerits, opgevolgd door
Jan Gerits
Joannes Cruijsbergh
1730 Frederik Jacob Cox Gerit Heijnen (Belfeld)   Hendrick Ketellaers Geridt van den Broeck   Jacob Nijssen Conraerdt Haerp
  Joannes Cruijsbergh
1731 Fredrick Jacob Cox Geret Heijnen Linnert Janssen Hendrick Ketellaers Geridt van den Broeck Jan Gerits (Belfeld) Joannes Cruijsbergh x Merrie Quijten
1732 Frederik Jacob Cox Geret Heijnen Willem Stevens Linnert Janssen     Jan Gerardts, inwoner Belfeld, schepen Beesel Joannes Cruijsbergh x Marie Quijten
1733 Fredrick Jacob Cox Geridt Heijnen Willem Stevens Leonardus Janssen, overl. 24-12-1733, wedn. van 1) Sophia Houten, overl. 19-6-1721; 2) Gertrudis Beurskens, geh. 26-11-1721, overl. 6-12-1729], echtg. van Maria Joosten Hendrick Ketelaers Geridt van den Broeck, oudste schepen Jan Geraerdts  
1734   Daniel Mooren, schoonzoon van Jacob Nijssen   Geret Heinen Hendrick Ketelaers Geridt van den Broeck Jan Geredts Joannes Cruijsbergh
1735 Fredrick Jacob Cox Daniel Mooren Willem Stevens Geridt Heijnen Hendrick Ketelaers Geridt van den Broeck Jan Geredts Joannes Cruijsbergh
1736 Fredrick Jacob Cox   Willem Stevens x Christijn Christiaens Geridt Heijnen x Petronella Poelen Ketelaers, coopman en klompemaecker Gerardt van den Broeck Jan Gerits Joannes Cruijsbergh
1737 Fredrick Jacob Cox Daniel Mooren, jongste schepen Willem Stevens Gerardt Heijnen Hendrick Ketelaers x Maria van der Ren Gerardt van den Broeck Jan Gerets Joannes Cruijsbergh
1738 Fredrick Jacob Cox Daniel Mooren Willem Stevens Gerart Heijnen Hendrick Ketelaers Gerard van den Broek Jan Gerets Joannes Cruijsbergh
1739 Fredrick Jacob Cox Daniel Mooren Willem Stevens Gerardt Heijnen Hendrick Ketelaers   Jan Gerits Joannes Cruijsbergh
Thomas Heijnen
1740 Fredrick Jacob Cox Daniel Mooren Willem Stevens, jongste schepen Thomas Heijnen Henderick Ketelaers Gerardt van den Broeck   Joannes Cruijsbergh
1741 Fredrick Jacob Cox Daniel Mooren, jongste schepen Willem Stevens Thomas Heinen, jongste schepen Hendrick Ketelaers Gerardt van den Broeck    
1742 Fredrick Jacob Cox Daniel Moren, jongste schepen   Thomas Heijnen Hendrick Ketelaers Gerardt van den Broeck Jan Gerits Joannes Cruijsbergh
1743 Frederick Jacob Cox Daniel Mooren, jongste schepen Willem Stevens Thomas Heijnen Hendrick Ketelaers Gerardt van den Broeck   Joannes Cruijsbergh, overl. 5-5-1743, echtg. van Maria Quiten; zij hertr, later met schepen J.A. Gielen
Gerardus Janssen verm. 14-7-1743
1744 Fredrick Jacob Cox Daniel Mooren Willem Stevens Thomas Heinen Hendrick Ketelaers Gerardt van den Broeck Jan Gerits Gerit Janssen, jongste schepen Henderick Daemen
1745 Frederick Jacob Cox Daniel Mooren Willem Stevens Thomas Heijnen Hendrick Ketelaers Gerardt van den Broeck Jan Gerits Gerardt Janssen
1746 Frederick Jacob Cox Daniel Mooren Willem Stevens Thomas Heijnen Hendrick Ketelaers, overl. Beesel 23-5-1750 Gerardt van den Broeck   Gerardt Janssen
1747 Frederick Jacob Cox Daniel Mooren Willem Stevens Thomas Heijnen Gerardt van den Broeck Joannes Gerets, overl. Belfeld 18-12-1747 Gerardt Janssen, schoonzoon van Jan Trines Joes Winckens
1748 Frederick Jacob Cox Daniel Mooren Willem Stevens Thomas Heijnen Gerardt van den Broeck Gerardt Janssen
1749 Frederick Jacob Cox Daniel Mooren Wilhelmus Stevens, overl. Beesel 3-6-1749 Thomas Heijnen, overl. Belfeld 6-5-1749 Coenraedt Gerits, jongste schepen Gerardt van den Broeck Gerardt Janssen
Jan Scheurs, verm. 1-12-1749
1750 Frederick Jacob Cox Daniel Mooren Joes Schreurs Jan Janssen, jongste schepen Coenrardt Gerits Gerardt van den Broek Geurt Sloesen Gerardt Janssen,
jongste schepen
1751 Frederick Jacob Cox Daniel Mooren Joes Schreurs   Coenraedt Gerits Gerardt van den Broeck Geurt Slousen Gerardt Janssen Joannes Wijnckens
1752 Frederick Jacob Cox, 24-10-1752 Daniel Mooren Joes Schreurs Jan Janssen Coenrart Gerits Gerardt van den Broeck   Gerardt Janssen
1753 J.F. Lindtgen, 12-2-1753 Daniel Mooren Jan Scheurs Jan Janssen   Gerardt van den Broeck Geurdt Slousen Gerit Janssen Joes Winckens
1754 J.F. Lindtgen Daniel Mooren   Jan Janssen   Gerart van den Broek, mogelijk overl. 9-5-1757   Gerardt Janssen
1755 J.F. Lindtgen D. Mooren J. Schreurs Jan Janssen C. Gerits Geurt Sloesen, Gerardt Janssen x Metjen Lamers
jongste schepen
1756 J.F. Lindtgen Daniel Mooren J. Schreurs Jan Jansen Conrart Gerits, J.A. Geelen, verm. 26-4-1756 Geurt Sloesen Geret Janssen
oudste voorzittend schepen
1757 J.F. Lindtgen Daniel Mooren Jan Schreurs   C. Gerets J.A. Geelen, Geurt Slousen Gerard Janssen
jongste schepen
1758 J.F. Lindtgen Daniel Mooren Joannes Schreurs Jan Janssen, Conrardus Gerets J.A. Gielen Geurt Slusen Gerart Janssen J. Winckens
oudste voorzittend schepen Lenart Stroucke
1759           J.A. Gielen Geurt Sloesen  
1760 J.F. Lindtgen Daniel Mooren J. Schreurs Joannes Jansen, overl. Beesel maart 1760, echtg. van Getrudis Emonts Conrard Geerits J.A. Geelen Geurt Sloesen Gerard Janssen
1761 J.F. Leentgen Daniel Mooren Johan Schroers P. van den Broeck, Conrardus Gerits J.A. Gielen Geurt Sloesen G. Janssen
jongste schepen, zoon van schepen Gerard van den broek
1762 Leentgens Daniel Mooren J. Schreurs Peeter van den Broeck C. Geerets     Geeret Janssen
1763 Joh. Fred. Lindtgen Daniel Mooren J. Schreurs P. van den Broeck C. Geerets J.A. Gielen Geurt Slousen x Metijen Laemerts G. Janssen
1764 J.F. Lindtgen Daniel Mooren Jan Schreurs P. van den Broeck Conraet Geerets J.A. Geelen Geurt Slousen Geeret Janssen
1765 F.B. van der Renne Daniel Mooren J. Schreurs Peeter van den Broeck   J.A. Gielen Gört Slusen Geeret Janssen
1766 J.B. van der Renne Daniel Mooren J. Schreurs Peter van den Broeck C. Geerits J.A. Gielen Göert Slusen Geerit Janssen
1767 J.J. van der Renne Daniel Mooren Joes Schreurs, Belfeld Peter van de Broek Conraet Geerits J.A. Gielen Godefridus Sloesen, overl. Beesel 16-4-1767 G. Janssen
1768 Daniel Mooren Joes Schreurs Peter van den Broock   Engelbert Stockx Gereth Janssen
1769 P. De Parts Daniel Mooren Jan Schreurs Peeter van den Broeck J.A. Gielen, geh. met Maria Quiten, wed. van schepen Joannes Cruijsbergh E.B. Stocx Goeret Janssen
1770 P. de Partz D. Mooren Jan Schreurs Peter van den Broock Lennaert ter Poorten x Willemijna Mengels. J.A. Gielen, oudste voorzittend schepen E.B. Stox Geraet Janssen
1771 De Partz Daeniel Mooren, oudste voorzittend schepen   Peter van den Broock       Geraet Janssen
1772   Daniel Mooren   Peter van de Broeck   Joannes Arnoldus Gielen, overl. Beesel juni 1772, echtg. van Maria Quijten   Geraet Janssen
1773              
1774              
1775 P. de Partz Daniel Mooren   P. van den Broek L. ter Poorten Frans Heldens Engelbertus Stox, overl. Beesel 18-6-1775, echtg. van Anna Kessels G. Jansen
1776              
1777              
1778              
1779 De Parts     P. van den Broeck   F. Heldens P. Meuters G. Janssen
1780 De Parts   Joes Schreurs P. van den Broeck   F. Heldens P. Meuter  
1781 P. de Parts   Joes Schreurs P. van den Broeck Leonardus ter Porten Frans Heldens P. Meuter Geret Janssen
1782 P. de Pars   P. van den Broeck L. ter Porten   P. Meuter Gerardus Jansen, overl. Beesel 22.4.1782, echtg. van Maria Trines
      Hendrik Joosten uit Belfeld, benoemd 14-10-1782 na overlijden van J. Schreurs.         Gerardus Goossens, benoemd 6.6.1782 als opvolger van Gerardus Janssen 
1783 P. de Partz Daniel Mooren, overl. Beesel 4-12-1783, weduwnaar   P. van den Broeck Leonardus ter Poorten F. Heldens P. Meuter Gerard Goossens
1784 P. de Partz
J. Pollardt
Leonard Janssen,benoemd 12-1-1784 Hendrick Joosten P. van den Broeck L. ter Poorten F. Heldens P. Meuter Gerard Goossens
1785 J. Pollart L. Janssen, jongste schepen H. Joosten P. van den Broeck L. ter Porten F. Heldens P. Meuter Gerard Goossens
1786       B. van den Broek L. ter Porten F. Heldens P. Meuter Gerard Goossens
1787 J. Pollart     P. van den Broeck L. ter Porten F. Heldens Peter Meuter G. Goossens
1788 J. Pollart L. Janssen Hendrick Joosten P. van den Broek L. ter Porten F. Heldens P. Meuter G. Goossens
1789 J. Pollard   Hendrick Joosten P. van den Broek L. ter Porten F. Heldens, oudste voorzittend schepen Peter Meuter G. Gootzen
1790 J. Pollart Leonard Janssen   P. van den Broek   Frans Heldens Peter Meuter Gerardus Goossens x Anna Gertrudis van Oijen
1791 J. Pollaert Leonard Jansen H. Joosten Van den Broek, "by ongemak aan zijne regte hand niet konnende schrijven" Leonard ter Poorten, overl. Belfeld Frans Heldens, overl. Beesel 26-8-1791 P. Meuter  
Jacobus Schreurs, benoemd 29-8-1791 Hendrik Janssen, beëdigd 13-12-1791
1792 J. Pollaert Leonard Jansen       H. Jansen   Gerard Goossens
1793 J. Pollart Leonard Janssen Hendrick Joosten P. van den Broeck Jacobus Schreurs Hendrick Janssen   Gerard Goossens
1794 J. Pollart Leonard Janssen Hendrik Joosten Matthijs Lamers, benoemd 17-3-1794      
1795         H. Janssen Meuter Goossens
1796 J. Pollart Leonard Janssen   Mattys Lamers H. Janssen P. Meuter Gerard Goossens